Dobre praktyki korzystania z systemu CRM

Maciej Jankiewicz

Na naszym blogu wielokrotnie pisaliśmy o poszczególnych etapach wdrożenia oprogramowania CRM w przedsiębiorstwie. Aby zapewnić sobie najwyższy poziom ROI (return on investment), czyli zwrotu z inwestycji, konieczna jest również odpowiednia praktyka pracy z systemem po zakończeniu dewelopmentu. Oczywiście od właściwego podejścia do procedury implementacyjnej należy zacząć, tylko co dalej, kiedy aplikacja już działa? Odpowiedź zawieram w poniższych 5 punktach.

#1 Rozwijaj oprogramowanie wraz z organizacją

Moim klientom polecam rozwiązania Open Source. Można je bowiem swobodnie dostosować nie tylko do aktualnych potrzeb, ale również dowolnie zmodyfikować w zależności od zmieniających się warunków. Istnieją zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne rozwiązania tego typu. W identyfikacji, które z nich jest właściwe dla Twojej organizacji, pomaga analiza przedwdrożeniowa.

Jednym z podstawowych kryteriów podczas wyboru systemu powinna być możliwość jego dalszej modyfikacji. Prowadząc działalność gospodarczą, warto przecież nastawić się na scenariusz, który przewiduje rozkwit Twojego biznesu. Między innymi po to korzystasz z systemu CRM, aby napędzać jak największy zwrot z powziętych inwestycji. Co za tym idzie, oprogramowanie informatyczne nie powinno takiego postępu hamować.

#2 Gdzie to możliwe, korzystaj z automatyzacji

Jednym z podstawowych zadań oprogramowania CRM jest usprawnienie Twojej codziennej pracy. W jaki sposób przenieść do niego niezbędne informacje? Jeżeli dotychczas nie prowadziłeś dokumentacji wyłącznie w formie papierowej, ręczne przepisywanie danych mija się z celem. Do systemu CRM zaciągniesz rekordy np. z oprogramowania Marketing Automation, czy systemu Customer Service. W ten sposób unikniesz żmudnej procedury uzupełniania nowego narzędzia. Integracja bazy danych możliwa jest dzięki programistycznemu interfejsowi aplikacji, czyli tak zwanemu API.

Z automatyzacji możesz także skorzystać, wprowadzając pojedyncze rekordy! Do tego celu idealnie nadaje się  wtyczka GUS od eVolpe. Wyłącznie na podstawie numeru identyfikacji podatkowej uzupełnia ona pozostałe informacje na temat wyszukiwanego kontrahenta (np. pełną nazwę, adres itp.). Producenci nowoczesnych systemów informatycznych oferują swoim klientom również bardziej rozbudowane mechanizmy sztucznej inteligencji. Użytkownicy oprogramowania Sugar mają możliwość skorzystania z usługi o nazwie Hint. Jest to dodatkowy panel w systemie, który pozwala przeszukiwać Internet w poszukiwaniu pozostawionej tam wiedzy na temat konkretnego klienta. Zdecydowanie przyspiesza to research wykonywany przez handlowca.

#3 Korzystaj z możliwości analitycznych systemu CRM

Oprogramowanie CRM zbiera i przechowuje ogromną ilość wartościowych informacji. Wyposażone w moduł Raporty, stanowi potężne narzędzie analityczne. Dzięki niemu możesz podejmować racjonalne, podparte doświadczeniem decyzje biznesowe. System CRM wykorzystasz zatem nie tylko do zbierania wiedzy o klientach, ale także do kierowania przedsiębiorstwem jako takim. Klientom eVolpe oferujemy dodatkową funkcjonalność o nazwie Prognozowane przychody, która umożliwia przewidywanie nadchodzących wpływów finansowych i na tej podstawie zarządzanie budżetem w organizacji.

#4 Nie zaśmiecaj swojego systemu

W pracy z systemem CRM istotną kwestią jest czystość bazy. Istnieją mechanizmy, które zapobiegają nieintencjonalnemu tworzeniu duplikatów. W przypadku próby utworzenia rekordu o takim samym adresie E-mail, numerze telefonu, nazwisku itp. pojawia się komunikat informujący o powielanych informacjach. W tym momencie można taką aktywność anulować lub zatwierdzić. Wybór należy do użytkownika. Przy ewentualnej pomyłce istnieje jeszcze funkcja scalania. Porządek w bazie CRM pomaga w prowadzeniu relacji z klientami, a w efekcie dostarczaniu pozytywnego Customer Experience. Przy okazji usprawnia także pracę Twojego zespołu, który zresztą po to korzysta z systemu, aby mieć wszystko w jednym miejscu.

#5 Korzystaj z wtyczek i integracji z innymi platformami IT

Oprogramowanie CRM powinno być elementem szerzej rozumianej infrastruktury systemowej. Tak jak poszczególne działy w Twojej firmie wzajemnie się uzupełniają, tak i narzędzia, z których korzystasz, powinny być właściwie skomunikowane, a przez to tworzyć jeden działający mechanizm. Flagowy przykład to integracja oprogramowania Customer Relationship Management oraz Marketing Automation.  Systemy, które proponuje eVolpe, można w prosty sposób połączyć za pomocą wtyczki Sugar/SuiteCRM & Mautic Integrator.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z kalendarza poniżej i wybierz dogodny termin konsultacji.

Maciej Jankiewicz
Scroll to Top