Czym różni się CRM w modelu SaaS od CRM w infrastrukturze prywatnej?

Marcin Różański
Latest posts by Marcin Różański (see all)

W dzisiejszej erze cyfrowej wiele firm, niezależnie od ich rozmiaru i branży, korzysta już z systemu IT do zarządzania relacjami z klientami. Zastosowanie oprogramowania CRM sprzyja bezpieczeństwu danych i poprawia efektywność działań sprzedażowych.
Wraz z rozwojem technologii powstały przeróżne modele hostingu takiego narzędzia.

W moim artykule przyglądam się różnicom między opcjami: On-Premises, SaaS, PaaS oraz IaaS. Wyjaśniam ponadto, co to znaczy „umieścić system w chmurze”. Rzecz jasna nie ma to nic wspólnego z metaforycznym bujaniem w obłokach.

Hosting systemu

Hosting polega na udostępnianiu zasobów serwerowych w celu osadzenia systemu w Internecie. Dzięki takiej usłudze możliwe jest przechowywanie i zarządzanie informacją w trybie online. Dobrej jakości hosting gwarantuje stabilność działania oraz szybkość ładowania systemu.

Mówiąc prościej: hosting to taka wynajmowana przestrzeń (serwer), w której trzymasz wszystkie pliki i informacje potrzebne do działania systemu. Wpisz jego adres w przeglądarkę internetową, a dzięki usłudze hostingu, będziesz w stanie wyświetlić, edytować i rozbudowywać zawartość.

Dodam, że istnieją różne opcje hostowania systemów IT. Wybór optymalnego modelu to jedna z ważniejszych decyzji, którą musisz podjąć na wczesnym etapie wdrożenia nowego narzędzia CRM (i nie tylko).

Oto dwie podstawowe alternatywy:

  • prywatna infrastruktura serwerowa (On-Premises)
  • model SaaS (Software as a Service, system jako usługa)

Dodatkowo istnieją także rozwiązania takie jak: Platform as a Service (PaaS) oraz Infrastructure as a Service (IaaS).

Opcje hostowania systemu

Porównaj informacje w zakładkach!

Jedna z popularniejszych opcji hostowania systemu IT to model On-Premises. Polega on na osadzeniu aplikacji w prywatnej infrastrukturze serwerowej.

W tym przypadku to właściciel oprogramowania odpowiedzialny jest za zakup, instalację i utrzymanie aplikacji. Samodzielnie zarządza też rozwojem i aktualizacją środowiska serwerowego.

Wiele firm preferuje ten model ze względu na zwiększoną kontrolę nad bezpieczeństwem danych. Ma to szczególne znaczenie w związku z odpowiedzialnością nakładaną na podmioty przetwarzające informacje osobowe przez przepisy RODO.

Przeciwstawna do On-Premises opcja hostowania systemu to równie popularny model Software as a Service.

W przypadku SaaS zarówno samo oprogramowanie, infrastruktura serwerowa jak i obsługa utrzymaniowa stanowią odpowiedzialność zewnętrznego dostawcy.

Oznacza to, że korzystanie z systemu CRM odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na lokalnym sprzęcie.

Użytkownik ponosi koszt tzw. subskrypcji i w ramach takowej opłaty ma prawo oczekiwać stabilności działania systemu i bezpieczeństwa dla przechowywanych w nim danych.

PaaS to model, który polega na dostarczaniu środowiska (platformy) do tworzenia, testowania i wdrażania nowych aplikacji.

PaaS to atrakcyjna opcja dla organizacji, które dysponują zespołem programistów lub citizen developerów i chcą samodzielnie dostosować system do indywidualnych potrzeb.

IaaS to usługa, która dostarcza elastyczną infrastrukturę IT, tj. dedykowany serwer, na którym można osadzić dowolny system.

IaaS jest odpowiednia dla organizacji, które preferują kontrolę nad infrastrukturą IT, ale nie posiadają własnych zasobów.

Podział obowiązków klient / dostawca hostingu

On-Premises vs. SaaS

Porównując modele hostowania systemów IT, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych różnic.

Jednym z najważniejszych parametrów, które powinno się brać pod uwagę, jest koszt takowej inwestycji.

W przypadku modelu SaaS organizacja ponosi miesięczne lub roczne opłaty subskrypcyjne. Taka opcja sprzyja szybkiemu wdrożeniu, gdyż nie wymaga jednorazowej, znaczącej inwestycji finansowej. Wydatki rozłożone są w czasie i dopiero po upływie konkretnego okresu zaczynają składać się na mniej lub bardziej okrągłą sumę.

Decydując się na hosting On-Premises należy założyć o wiele wyższe koszty początkowe. Konieczne są: zakup sprzętu oraz inwestycja w zasoby ludzkie. Plusem takiej sytuacji jest brak opłat subskrypcyjnych. Istnieje duża szansa, że — jeśli nie wystąpią nieprzewidziane awarie — poniesiony wydatek uda się z ostatecznie zbilansować.

Poza aspektem finansowym warto brać pod uwagę także kwestie związane z dostępnością i skalowalnością konkretnego modelu.

W przypadku SaaS użytkownicy mogą uzyskać dostęp do systemu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, o ile znajdują się w zasięgu Internetu. Trudniej im jednak zarządzać rozwojem pozyskanego oprogramowania. Trzeba się wówczas zdać na politykę upgrade’ów oraz pakiety oferowane przez dostawcę systemu.

W przypadku hostingu aplikacji w infrastrukturze prywatnej pole działania jest zdecydowanie szersze. Skalowalność rozwiązania zależy wyłącznie od decyzji inwestora i środków finansowych, którymi dysponuje. Nie musisz czekać na oficjalne wydania ani negocjować zakresu Twojego pakietu. Niestety jednak to do to do Ciebie należeć będą zabezpieczenie powołanego środowiska i wszelkie koszty z tym związane.

Ważnym czynnikiem jest również bezpieczeństwo informacji. W przypadku systemów hostowanych w modelu SaaS to dostawca usług zapewnia zgodność procedur z przepisami o ochronie danych osobowych. Odpowiednie zapisy Waszej umowy mówią o tym, jak często wykonywane są kopie zapasowe bazy oraz, w jaki sposób gwarantowana jest ciągłość działania systemu.

W przypadku infrastruktury prywatnej to Twoja organizacja ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie systemu. Masz oczywiście nad wszystkim większą kontrolę, ale nie unikniesz zwiększonego nakładu pracy i pozyskania specjalistycznej wiedzy.

Co to znaczy „system w chmurze”?

Chmura (z ang. cloud) to szerokie pojęcie odnoszące się do modelu przetwarzania danych i sposobu dostarczania usług hostingowych. 

Niektórzy stosują to określenie zamiennie z określeniem Software as a Service. Precyzyjniej mówiąc, SaaS to jednak zaledwie jeden z modeli osadzenia systemu w chmurze. Nie są to zatem sformułowania jednoznaczne. Inne popularne opcje hostingu w chmurze to wspomniane wcześniej PaaS oraz IaaS.

Mimo wszystko, jeżeli spotkasz się ze zwrotem „system w chmurze” to z dużym prawdopodobieństwem chodzi o oprogramowanie dystrybuowane w modelu SaaS. Ma to związek z przyjętym powszechnie uproszczeniem, które pozwala skuteczniej docierać do nietechnicznych odbiorców oprogramowania.

Określenie „cloud” po prostu na tyle spodobało się marketerom SaaS-owych rozwiązań, że na dobre przyjęło jako synonim „Software as a Service”.

Przy okazji warto wiedzieć, że często spotykanym jest również podział chmury na:

  • publiczną — może z niej korzystać każdy, kto zapłaci
  • prywatną  w uproszczeniu chmura prywatna może być rozumiana jako „firmowe serwery”
  • hybrydową — wykorzystującą zarówno zasoby chmury publicznej, jak i prywatnej
instalacja systemu crm

Hosting systemów CRM

Jeden z najlepszych przykładów na różnorodność modeli hostingowych to systemy CRM. Na rynku istnieje bardzo wiele opcji. Podstawowe warianty hostingu CRM to:

  • CRM w modelu SaaS to sposób na dostęp do systemu w zamian za regularną opłatę abonamentową. Dostawca usług hostingowych (niekoniecznie producent) jest odpowiedzialny za utrzymanie aplikacji, w tym za aktualizacje i stabilność jej działania.
  • W przypadku modelu PaaS korzystanie z CRM wymaga zdolności do samodzielnej instalacji systemu. Dodatkowo często konieczna jest też samodzielna konfiguracja środowiska IT. Korzyścią są rozbudowane możliwości modyfikacji systemu.
  • Przez CRM w modelu IaaS rozumiemy wykorzystanie infrastruktury dostawcy (najczęściej przy użyciu maszyn wirtualnych) do stworzenia pełnego środowiska pozwalającego na działanie CRM. Takie rozwiązanie wymaga wiedzy z zakresu administracji IT, ale daje niemal nieograniczone możliwości optymalizacji oraz dostosowania aplikacji do specyficznych potrzeb (swoboda w zakresie wyboru silnika bazodanowego, systemu operacyjnego oraz pozostałych elementów środowiska).
  • CRM w chmurze prywatnej (On-Premises). W tym przypadku potrzebujemy nie tylko doświadczonego administratora, ale także kompleksowo skonfigurowanej infrastruktury IT. Chmura prywatna daje duże możliwości dostosowania systemu, a jednocześnie zapewnia pełną kontrolę nad przetwarzaniem danych.

Przykładem wyjątkowo komfortowej sytuacji jest ta, którą proponuje SugarCRM. W tym przypadku, oprócz możliwości korzystania z CRM w modelu SaaS, masz także opcję instalacji systemu On-Premises lub w chmurze partnera wdrożeniowego. Dodatkowo zyskujesz możliwość modyfikacji systemu na poziomie kodu źródłowego (Open Source).

Zakończenie

Na koniec warto podkreślić, że wybór modelu hostowania systemu IT, szczególnie narzędzi CRM, jest decyzją strategiczną, która powinna być starannie przemyślana. Każda z przedstawionych opcji – On-Premises, SaaS, PaaS, IaaS – ma swoje zalety i ograniczenia.

Wszystko zależy od specyfiki działalności firmy, jej budżetu, potrzeb dotyczących kontroli nad infrastrukturą, bezpieczeństwa danych, elastyczności, a także dostępu do najnowszych technologii. Zastosowanie się do jednego z modeli hostingowych może przynieść wymierne korzyści, jednak należy również być świadomym ewentualnych wyzwań z tym związanych.

Ostateczna decyzja powinna być podjęta po gruntownej analizie i konsultacji z ekspertem w dziedzinie wdrożeń systemów informatycznych. Dzięki temu firma może dostosować wybór hostingu do swoich konkretnych potrzeb, co zapewni efektywne zarządzanie relacjami z klientami, zwiększenie wydajności sprzedażowej oraz bezpieczeństwo danych.

Umów konsultację z ekspertem wdrożeniowym eVolpe

Wybierz dogodny dla siebie termin.

Marcin Różański
Latest posts by Marcin Różański (see all)
Scroll to Top