Glosariusz

Service-Level Agreement (SLA)

Sprzedaż

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług i systematycznego poprawiania ustalonego między usługodawcą a usługobiorcą poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników.

Scroll to Top