Benchmarking

Sprzedaż

Porównanie wydajności dostawcy z wyznaczonymi organizacjami lub indeksami. Wyróżnia się benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny.

Glosariusz

Scroll to Top