SuiteCRM – godny następca SugarCRM CE?

Anna Łakoma

W 2013 roku twórcy SugarCRM podjęli decyzję o zaprzestaniu rozwoju społecznościowej edycji swojego systemu i skupieniu dalszych prac nad systemem jedynie w ramach modelu Commercial Open Source. W związku z tym grupa zwolenników w pełni darmowej wersji najbardziej zaawansowanego systemu CRM o otwartym kodzie postanowiła w dalszym ciągu rozwijać społecznościową edycję, czego efektem było opublikowanie w październiku 2013 roku pierwszej odsłony SuiteCRM oznaczonej numerem 7.0 i umożliwiającej aktualizację z SugarCRM Community Edition 6.5

Jako nieformalny następca społecznościowej edycji SugarCRM, SuiteCRM znalazł się ostatnio w naszej ofercie. To doskonała okazja, żeby na łamach naszego bloga dokładniej przyjrzeć się temu, co ma do zaoferowania swoim użytkownikom drugi fork SugarCRM Community Edition (pierwszy to vTiger będący odgałęzieniem od SugarCRM 1.0 rozpoczętym w 2004 roku).

Aktualna wersja SuiteCRM to 7.2.2 i to właśnie ona będzie przedmiotem naszych spostrzeżeń i uwag w niniejszym poście. Głównie będziemy przyglądać się zmianom wprowadzonym względem społecznościowej wersji SugarCRM, niemniej będziemy mieli również na uwadze funkcjonalność oferowaną przez aktualne, komercyjne odsłony SugarCRM oraz moduły do wersji społecznościowej stworzone przez eVolpe.

Dążąc do SugarCRM Professional…

Pierwszą zmianą, jaką zauważą użytkownicy bazowej wersji SugarCRM Community Edition jest zdecydowanie większa swoboda w zakresie zarządzania pulpitem użytkownika. Poza większą ilością możliwych do wykorzystania dashletów (elementów pulpitu) układanych metodą drag&drop, użytkownik może definiować wiele pulpitów i wygodnie przełączać się między nimi. Ta funkcjonalność, dostępna od dawna w komercyjnych wersjach SugarCRM, pozwala na szybką personalizację systemu i wygodny dostęp do informacji najbardziej interesujących z punktu widzenia danego użytkownika.

Znaczna poprawa została dokonana w wizualnym aspekcie interfejsu użytkownika. Dzięki nowemu layoutowi, po systemie można poruszać się sprawniej i przyjemniej, niż w SugarCRM Community Edition. Nowe skórki są schludne i należycie responsywne — system dobrze zachowuje się zarówno na desktopach, jak i na urządzeniach mobilnych.

Należy też docenić nowe możliwości w zakresie raportowania. W SugarCRM CE funkcjonalność ta była bardzo okrojona i pozwalała jedynie na wyświetlanie sześciu predefiniowanych raportów, w związku z tym — żeby zapewnić naszym klientom należyte możliwości raportowania — przygotowaliśmy swego czasu w eVolpe zaawansowany moduł raportujący dla SugarCRM CE. Względem swojego pierwowzoru, SuiteCRM już na starcie prezentuje się zdecydowanie lepiej, jednak w dalszym ciągu ustępuje komercyjnym odsłonom SugarCRM i modułowi przygotowanemu przez eVolpe. W porównaniu do naszego modułu raportującego, brakuje między innymi zapytań SQL i możliwości zastosowania reguł logicznych. W SuiteCRM mamy również mniej dostępnych operacji i działań matematycznych na rekordach.

orocrm reports

Moduł, który względem SugarCRM CE, przeżył poważną ewolucję zbliżając się w użyteczności do SugarCRM Professional to Projekty. W społecznościowym SugarCRM moduł ten był bardzo ograniczony i klienci eVolpe decydujący się na ten system często życzyli sobie rozszerzania jego funkcjonalności. SuiteCRM domyślnie oferuje swoim użytkownikom między innymi takie funkcje jak generowanie wykresu Gantta czy też bardzo użyteczne szablony projektów. Dzięki szablonom możemy definiować zestawy zadań, które muszą być zrealizowane w projekcie danego typu. Przykładowo, tworząc szablon projektu wdrożenia systemu CRM realizowanego klasyczną, „waterfallową” metodą możemy założyć, że musi się on składać z analizy, projektowania, implementacji, testowania i szkolenia. Każdy kolejny projekt korzystający z danego szablonu będzie zawierał zdefiniowane wcześniej zadania.

Funkcjonalność, której bardzo brakowało w Community Edition i która była dostarczana w ramach oddzielnego modułu przez eVolpe to również zarządzanie zespołami. SuiteCRM uzupełnił braki swojego poprzednika względem edycji komercyjnej, dzięki czemu możemy cieszyć się modułem Security Groups Management. W jego ramach możemy definiować grupy pracowników, które mają określone prawa do określonych rekordów, co pozwala na zarządzanie uprawnieniami nie tylko na poziomie użytkownika, ale także na poziomie zespołu.

SuiteCRM nadrobił również zaległości względem oferty eVolpe dla SugarCRM CE i funkcjonalności SugarCRM Professional w zakresie szablonów PDF. W systemie dostępny jest oparty na HTML5 edytor WYSIWYG (What You See Is What You Get) bardzo podobny do tych z komercyjnej edycji SugarCRM i plug-inu eVolpe. Względem tych dwóch edytorów szablonów, SuiteCRM oferuje niestety mniejszą swobodę w zakresie mapowania pól i samego generowania dokumentów. Zamiast możliwości mapowania wszystkich pól dostępnych w systemie, możemy korzystać z tych zawartych w modułach Oferty, Faktury, Umowy, Kontrahenci, Kontakty i Leady. Podobne ograniczenia napotykamy w kwestii możliwości generowania dokumentów, która również dostępna jest jedynie w ramach tych sześciu modułów.

W odróżnieniu od swojego starszego „społecznościowego” brata, SuiteCRM w standardzie oferuje moduł Workflow pozwalający na automatyzację procesów biznesowych. Podobnie jak w poprzednich przykładach, eVolpe oferowało tę funkcjonalność jako dodatkowy moduł dostępny dla SugarCRM CE. Workflow w SuiteCRM jest bardzo podobny do tego znanego z komercyjnych wydań SugarCRM i oferuje zbliżone możliwości. Należy jednak mieć na uwadze, że wraz z wersją 7.6 SugarCRM wyraźnie „odskoczył” w tym obszarze udostępniając moduł Process Author.

Poza wymienionymi modułami, SuiteCRM oferuje również kilka innych cennych modułów niedostępnych w SugarCRM Community Edition, a będących odpowiednikami tych obecnych w SugarCRM Professional i/lub znajdujących w ofercie eVolpe dla SugarCRM CE. Są to głównie Oferty, Faktury, Umowy oraz Katalog produktów.

W jakich obszarach SuiteCRM potrafi więcej?

O ile w większości obszarów SuiteCRM nieco ustępuje SugarCRM Professional i plug-inom eVolpe, o tyle znalazły się też dwa unikatowe moduły wyróżniające ten system. Pierwszym z nich są Eventy — moduł pozwalający na wygodne zarządzanie wydarzeniami organizowanymi m.in. dla klientów. Oferuje on możliwość dodawania gości istniejących jako rekordy w systemie i zarządzania zaproszeniami mailowymi (automatyczne wysyłanie i wyświetlanie informacji o tym, czy dany gość przyjął, czy też odrzucił zaproszenie).

wydarzenia w SuiteCRM

Bardzo ciekawym elementem systemu charakterystycznym dla SuiteCRM, ale nie wykorzystującym jeszcze pełni swojego potencjału są Mapy. Jest to moduł zintegrowany z Google Maps oferujący bardzo ciekawe opcje w zakresie zarządzania obszarami geograficznymi. Można między innymi definiować obszary, zaznaczając poszczególne punkty na mapie i przydzielać je do poszczególnych użytkowników. Moduł ten oferuje bardzo dużą funkcjonalność w zakresie wyświetlania informacji (m.in. wyświetlanie wszystkich klientów/namiarów/odbiorców znajdujących się w danym obszarze), ale niestety brakuje możliwości powiązania go z mechanizmem Workflow, co otworzyłoby całe spektrum nowych możliwości. Powiązany z modułem dashlet ze względu na ograniczenia związane z liczbą zapytań do Google pozwala jedynie na wyświetlanie listy zdefiniowanych map.

mapy w SuiteCRM

Podsumowanie

Patrząc na zakres funkcjonalności wprowadzony do obecnej wersji SuiteCRM względem SugarCRM CE 6.5 nie da się nie zauważyć, że twórcy SuiteCRM mają dość jasno określony cel i jest to dogonienie pod względem funkcjonalności SugarCRM w wersji komercyjnej. Większość modułów pokrywa się ze zmianami wprowadzonymi w SugarCRM Professional. Niemniej, w większości przypadków możliwości oferowane przez SuiteCRM są mniejsze niż w przypadku komercyjnych odsłon swojego starszego brata, co zresztą potwierdza Analityk i Kontultant Wdrożeniowy eVolpe – Małgorzata Wojtaszek:

Nie da się ukryć, że SuiteCRM mocno ustępuje ostatnim komercyjnym wersjom SugarCRM i nic nie zapowiada, żeby w najbliższej przyszłości miało się to drastycznie zmienić. Bardziej wymagającym użytkownikom może również doskwierać brak takich modułów jak Prognozy i Pozycje szans. Jednakże z drugiej strony, biorąc pod uwagę bazową funkcjonalność, SuiteCRM jest systemem dużo bogatszym i bardziej funkcjonalnym niż społecznościowa wersja SugarCRM i chociażby z tego tytułu jest godny uwagi.

Biorąc pod uwagę całokształt oferowanej funkcjonalności, brak opłat licencyjnych i możliwość skorzystania z wtyczek przygotowanych przez eVolpe na potrzeby SugarCRM Community Edition – SuiteCRM to system prezentujący się bardzo dobrze i po dokonaniu drobnych modyfikacjach jest to platforma, która z powodzeniem może konkurować z topowymi systemami klasy CRM.

Anna Łakoma
Scroll to Top