SugarCRM vs. Salesforce i Microsoft Dynamics

Sugar jest, obok Salesforce i Microsoft Dynamics, jednym z 3 najlepszych systemów klasy CRM na świecie. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy tymi trzema topowymi rozwiązaniami? Na to pytanie w najnowszym odcinku programu „CRM – jedna idea, tysiące możliwości” odpowiada nasz gość specjalny – Drazen Raguz z firmy SugarCRM Inc.

Z naszego wieloletniego doświadczenia na rynku CRM w Polsce możemy stwierdzić, że w większości przypadków małe firmy przymierzające się do uruchomienia nowego systemu CRM tworzą „listę marzeń” pod kątem funkcji, które chciałyby mieć w systemie CRM. Następnie wybierają ten system, który za przystępną dla nich cenę zbierze najwięcej „tików” na liście funkcji.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w części średniej wielkości przedsiębiorstw, a tym bardziej w dużych firmach i korporacjach. W tych organizacjach nie tyle liczy się lista funkcji, a ogólne dopasowanie systemu CRM do potrzeb różnych grup interesów w firmie.

Stąd też, jeśli mielibyśmy porównywać trzy najlepsze systemy klasy CRM na świecie, czyli SugarCRM vs. Salesforce i Microsoft Dynamics, to proste porównanie zakresu dostępnych funkcji jest bezcelowe, ponieważ nie odpowie to nam na pytanie, który z tych systemów rzeczywiście sprawdzi nam się najlepiej w firmie.

SugarCRM vs. Salesforce i Microsoft Dynamics – jak porównywać te systemy?

Odpowiedzi na to pytanie (wraz ze wskazaniem faktów dotyczących poszczególnych rozwiązań) udzielamy w dzisiejszym odcinku naszego programu telewizyjnego. W telegraficznym skrócie, wraz z przedstawicielem SugarCRM przedstawiamy takie aspekty porównawcze jak:

  • Systemy opłat licencyjnych (wraz z wyszczególnieniem gdzie możemy się spotkać ze strategią ukrytych kosztów)
  • Możliwości związane z rozlokowaniem systemu na serwerach, czy w chmurze
  • Możliwości rozwoju i rozbudowy oprogramowania
  • Dopasowanie systemu do makrootoczenia biznesowego firmy, które podlega nieustannym zmianom
  • Elastyczność na zmiany wewnątrz firmy
  • Umożliwienie dokonywania zmian w systemie (zarówno tych prostych, na poziomie udostępnionych narzędzi, jak i tych skomplikowanych, wymagających zmian z kodzie źródłowym oprogramowania)
  • Otwartości na integracje z różnymi innymi środowiskami informatycznymi jak np. ERP

Reasumując, każdy przedstawiciel średniej lub dużej firmy, stający przed wyborem nowego rozwiązania CRM powinien obejrzeć dzisiejszy odcinek naszego programu, aby pozyskać wartościową wiedzę, w jaki sposób porównywać między sobą najlepsze systemy tej klasy.

Scroll to Top