SugarCRM – Gartner ogłasza producenta wizjonerem w dziedzinie Sales Force Automation

System do zarządzania relacjami z klientami od SugarCRM po raz kolejny uplasował się na czele stawki dostępnych na rynku rozwiązań.

Jak co roku raport najlepszych narzędzi CRM stworzyła firma Gartner. Obserwując niezmienną klasyfikację firmy SugarCRM jako wizjonera innowacji oraz pretendenta do przejęcia od Salesforce koszulki leadera umacniamy się w eVolpe w przekonaniu, że w dłuższej perspektywie nie ma lepszego oprogramowania.

Magic Quadrant Gartnera – co to takiego?

Raport Gartnera ukazuje się najczęściej raz do roku. W zależności od omawianej dziedziny technologii publikowany jest w różnych miesiącach. Pełne sprawozdanie to oczywiście bardzo obszerny dokument (liczący zazwyczaj ponad 20 stron). W niniejszym artykule postaramy się streścić najbardziej istotne wnioski dotyczące edycji 2017.

Celem przeprowadzonego badania jest pokazanie określonej części branży IT oraz porównanie flagowych produktów konkurencji. Raport pokazuje relacje pomiędzy firmami oraz klasyfikuje je w zależności od roli, jaką spełniają na rynku. Opisuje on również mocne i słabe strony każdej z nich.

Zadaniem analityków Gartnera, w przypadku raportu dotyczącego Sales Force Automation, było zmierzenie, w jakim stopniu najważniejsi gracze na rynku systemów CRM dostarczają rozwiązania rzeczywiście wspierające i automatyzujące procesy sprzedażowe w firmach.

Dostawcy systemów klasy CRM wraz ze swoimi flagowymi produktami zostali rozmieszczeni na wykresie podzielonym na cztery ćwiartki. Tzw. magiczny kwadrant Gartnera tworzony jest na podstawie piętnastu podstawowych kryteriów. Każda część reprezentuje odmienną grupę oferentów: graczy niszowych, pretendentów, wizjonerów oraz liderów. Umiejscowienie producenta i systemu w danej ćwiartce zależy m.in. od oceny innowacyjności, modelu biznesowego, czy zrozumienia rynku. Liczy się również szybkość reakcji na zmiany, jakość serwisu oraz tzw. Customer Experience. Wykres Gartnera znajduje się przy tym na specjalnej osi ukazując zdolność do finalizacji założeń oraz wypełniania wizji przedsiębiorstwa.

  • Oś pionowa to „Ability to execute” – określa, jak duże możliwości ma dana firma do wdrożenia swoich pomysłów i rozwiązań. Są to zarówno możliwości finansowe, biznesowe, jak i organizacyjne.
  • Oś pozioma to „Completeness of vision” – wskazuje jak dobrą i kompletną wizję rynku ma firma oraz jak kreuje ona własną przyszłość w konkretnym jego segmencie.

Kwadrat liderów jest najbardziej pożądany. Klienci oczywiście również chętnie wybierają uplasowanych w tej ćwiartce dostawców. Natomiast sam Gartner zwraca uwagę, że pozostałe kwadraty również mają swoje plusy. Pretendenci stawiają na własny rozwój tak, aby, jak najszybciej dobić do czołówki, gracze niszowi często oferują wyspecjalizowane rozwiązania, które mogą być idealnym narzędziem pasującym do wyraźnie określonych potrzeb klienta, natomiast wizjonerzy kreują przyszłość branży i tylko współpracując z nimi mamy pewność, że nasz system nadąży za wyzwaniami XXI wieku.

Gartner Sales Force Automation Magic Quadrant 2017

W tegorocznym raporcie SugarCRM ponownie znalazł się w „wizjonerskiej” ćwiartce. Autorzy raportu docenili ponadprzeciętną elastyczność i użyteczność systemu zwracając szczególną uwagę na interfejs użytkownika.

sugarcrm gartner 2017

SugarCRM to jedyna firma z tej ćwiartki, której produkt oparty jest na technologii Open Source. Według oceny Gartnera, Sugar to system odpowiedni dla średnich i dużych przedsiębiorstw o modelu sprzedaży B2B, takich, które wymagają elastyczności i możliwości dostosowania platformy do specyficznych wymagań.

SugarCRM kontynuuje swój rozwój, budując produkt, który trafia przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw. Wygrywa coraz większe projekty (w tym jedno wdrożenie na ponad 70 000 użytkowników) oraz wzmacnia swój produkt (manager Customer Journey oraz dodatkowe funkcje modułu Workflow).

Mocne strony SugarCRM

  • User Experience:  SugarCRM dokładnie przemyślał doświadczenie swoich klientów, porównał wrażenia użytkowników urządzeń mobilnych oraz tych korzystających z aplikacji w przeglądarce, zintegrował kontekstowość informacji oraz inteligentne panele, co czyni go atrakcyjnym i łatwym w użyciu.
  • Konfigurowalność: ankietowani użytkownicy przyznali systemowi Sugar wysoce pozytywne oceny w kontekście konfiguracji aplikacji, połączeń API oraz architektury technicznej. Dodatkowo SugarCRM oferuje wiele opcji ulokowania systemu: publiczne lub prywatne chmury oraz tzw. wdrożenia On-Premise.
  • Partnerzy wdrożenia oraz rynek aplikacji: SugarCRM posiada stosunkowo dużą liczbę partnerów, którzy oferują dodatkowe funkcjonalności systemu (add-on apps dostępne w magazynie aplikacji SugarExchange).

Dużą zaletą SugarCRM (jak ukazuje badanie) są atrakcyjne ceny licencji, co jest z kolei głównym zarzutem stawianym liderowi – platformie dostarczanej przez firmę Salesforce. W znakomitej większości sytuacji wdrożenie i utrzymanie SugarCRM wiąże się z dużo mniejszymi kosztami niż w przypadku bezpośrednich konkurentów, a co najważniejsze nie odbywa się to kosztem funkcjonalności platformy.

Pomimo że większość firm korzystających z SugarCRM korzysta z usług serwisowych świadczonych przez partnerów (np. eVolpe), bardzo dobrze oceniono szybkość, z jaką dostawca systemu reaguje na potrzeby zgłaszane przez klientów.

Podsumowując, SugarCRM utrzymał bardzo dobre miejsce w raporcie i w dalszym ciągu znajduje się w ścisłej czołówce systemów CRM w zakresie wsparcia i automatyzacji sprzedaży. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność platformy oraz ciekawe zmiany dokonane w ostatnich wersjach systemu, SugarCRM ma dużą szansę wskoczyć do ćwiartki „liderów” w kolejnej odsłonie raportu SFA Magic Quadrant.

Scroll to Top