RODO Zmiana przepisów = Zmiana w zarządzaniu firmą

RODO. Zmiana przepisów zrewolucjonizuje Customer Relationship Management?

27 kwietnia 2016 Parlament Europejski oraz Rada (UE) przyjęły jak dotychczas najbardziej restrykcyjne, daleko idące prawo ukierunkowane na wzmocnienie fundamentalnych praw człowieka żyjącego w erze cyfrowej. Rozporządzenie ma za zadanie uregulować dotychczasowe dobre praktyki biznesowe poprzez konsolidację reguł obowiązujących na jednolitym rynku cyfrowym Unii Europejskiej.

RODO odnosi się do każdej firmy, organizacji lub organu publicznego posiadających siedzibę w Unii Europejskiej, przetwarzających dane osobowe oraz każdej firmy, organizacji lub organu publicznego spoza Unii Europejskiej, jeżeli ich działania ukierunkowane są na osoby zamieszkałe w UE.

Wiele kwestii opisanych w rozporządzeniu wymaga uważnej oceny i ostrożnego działania podmiotu przetwarzającego dane oraz zaangażowanego w proces zespołu prawnego. Dokument zawiera zalecenia, jakie powinny wprowadzić nowopowstałe organizacje. Dla większości, która używa już jakiegoś systemu zawierającego informacje osobowe – podejście typu green field nie jest odpowiednie.

Konieczne są konkretne wskazówki i wytyczne odnoszące się do tego, jak dostosować funkcjonujące już systemy przetwarzania i ochrony danych osobowych tak, by były one zgodne z wymogami RODO, które obowiązuje od 25 maja 2018. W dokumencie można wyróżnić kilka przewodnich tematów, które koncentrują się wokół zbierania i wykorzystywania danych osobowych, jak również zdolności raportowania oraz wszelkich akcji przeprowadzanych na danych osobowych. Dobry system CRM może odegrać w tej sytuacji kluczową rolę.

O RODO w eVolpeTV

W najnowszym odcinku programu „CRM – jedna idea, tysiące możliwości” staramy się przybliżyć naszym widzom podstawowe kwestie istotne z punktu widzenia infrastruktury IT każdego przedsiębiorstwa. Rozważamy o tym, czy wystarczy, aby systemy informatyczne, których firma używa, były „zgodne z RODO”, czy też wymagania tego rozporządzenia wymagają głębokich zmian w całości procesów i procedur funkcjonujących w firmie. Zapraszamy do oglądania!

Scroll to Top