Integrator Mautic & Sugar/SuiteCRM – Uwaga! Upgrade!

Integrator Mautic & Sugar/SuiteCRM

16 lutego 2018 ukazała się kolejna już aktualizacja integratora Mautic & Sugar/SuiteCRM od eVolpe.

Konektor  naszego autorstwa wspiera teraz następujące wersje oprogramowania klasy Marketing Automation oraz Customer Relationship Management: Mautic 2.11.x, 2.12.x, SugarCRM 7.9.3.0, SuiteCRM 7.9.9.

Plug-in jest dostępny na portalu SugarOutfitters  https://www.sugaroutfitters.com/docs/mautic-sugarcrm-integrator 

integrator mautic sugarcrm
Integrator Sugar i Mautic
Integrator SuiteCRM i Mautic
Integrator SuiteCRM i Mautic

W eVolpe praca wre. Z początkiem nowego roku oddajemy do użytku kolejną wersję integratora Mautic & Sugar/SuiteCRM. Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwe jest połączenie systemu CRM z narzędziem Marketing Automation.

Integrator Mautic & Sugar/SuiteCRM przygotowaliśmy z myślą o naszych klientach, którzy korzystają z jednego z trzech wskazanych rozwiązań: SugarCRM, SuiteCRM lub Mautic, albo planują wdrożenie wymienionych narzędzi dla osiągnięcia spójności działań marketingowych i sprzedażowych w ich firmie.

Kilka słów o Marketing Automation

Dla tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z pojęciem Marketing Automation, albo nie słyszeli jeszcze o Mautic, przedstawiamy krótki opis korzyści płynących z implementacji tego typu rozwiązania.

Systemy Marketing Automation to oprogramowanie zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności działań promocyjnych prowadzonych w Internecie. Umożliwia ono automatyzację powtarzalnych czynności, takich jak na przykład wysyłka wiadomości E-mail. Oprogramowanie identyfikuje potencjalnych klientów na podstawie adresu IP, adresu E-mail, informacji o czynnościach podejmowanych na stronie internetowej, a następnie kieruje do nich adekwatny przekaz marketingowy. Dzięki automatyzacji w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji o potencjalnych konsumentach (tzw. Leadach) do zadań marketera przestają należeć: ręczne wprowadzanie danych, czy samodzielne tworzenie skomplikowanych analiz.

Nasze wieloletnie doświadczenie doprowadziło nas do wniosku, iż to właśnie Mautic, czyli aktualnie jedyne narzędzie Marketing Automation o otwartym kodzie, stanowi najlepsze rozwiązanie tego typu. System jest stabilny i zaawansowany funkcjonalnie; oferowane opcje w wielu przypadkach przekraczają możliwości rozwiązań komercyjnych takich jak: Hubspot, Marketo, Salesforce Pardot, czy SALESmanago.

Mautic to potężny system Marketing Automation usprawniający proces dostarczania potencjalnym klientom odpowiednich informacji. Jest to również doskonała platforma do prowadzenia kampanii marketingowych opartych na landing page i wysyłce E-mail. Mautic pozwala na kontrolę i optymalizację konwersji osób odwiedzających nasze zasoby w sieci w leady sprzedażowe. System gromadzi i segreguje informacje o krokach podejmowanych przez poszczególne osoby korzystające z naszych stron. Oferuje również podgląd historii kontaktu. Otwarty kod sprawia, że jest to pierwsza aplikacja do automatyzacji marketingu, którą można w pełni dostosować do nawet najbardziej specyficznych potrzeb każdej firmy.

Zalety integracji CRM i Marketing Automation

Jedna z największych na świecie firm szkoleniowych – Miller Heiman Group – w badaniach „2016 Best Sales Practices” umieściła współpracę pomiędzy zespołami Marketingu i Sprzedaży na pierwszym miejscu na liście najbardziej zyskownych działań koniecznych do wdrożenia w przedsiębiorstwach. Integracja systemów CRM oraz Marketing Automation jest doskonałym sposobem na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy tymi dwoma działami. W efekcie służy ona uproszczeniu powtarzalnych procesów oraz zbudowaniu pozytywnego, spójnego wizerunku przedsiębiorstwa. Korzystając równolegle z CRM i Marketing Automation można:

 • monitorować zachowania klientów odwiedzających stronę internetową,
 • edukować klienta w kwestii dostępnych produktów (lead nurturing),
 • kwalifikować klientów według poziomu zainteresowania ofertą (scoring),
 • w odpowiednim momencie przekazywać wiedzę o kliencie do działu sprzedaży,
 • skracać czas reakcji na pojawiające się zapytania,
 • pozostawać w kontakcie z klientami i wychodzić naprzeciw rozpoznanym potrzebom.

Funkcje integratora eVolpe

W funkcjonalnym ujęciu przygotowany przez eVolpe integrator Mautic & Sugar/SuiteCRM oferuje:

 • dwukierunkową integrację zbieranych informacji handlowych i marketingowych.
 • podgląd 360° wszystkich relacji Klient – Firma,
 • zaawansowane automatyzacje powtarzalnych czynności,
 • wykrywanie duplikatów,
 • rozbudowane możliwości analityczne,
 • elastyczność konfiguracji pod własne potrzeby.

Synchronizacja rekordów osobowych polega na powiązaniu Kontaktów, Namiarów oraz Odbiorców z Sugar/SuiteCRM z Kontaktami w Mautic, oraz przekazaniu nowych Kontaktów z Mautic jako Namiarów do Sugar lub SuiteCRM. Całość historii działań handlowych i marketingowych podejmowanych wobec poszczególnych rekordów jest również scalana i porządkowana. Synchronizacja rekordów osobowych w czasie rzeczywistym zapobiega tworzeniu duplikatów, czyli blokuje ryzyko niepotrzebnego powielania działań sprzedażowych.

Użytkownicy Sugar/SuiteCRM mogą w prosty sposób kontrolować scoring przyznawany klientom przez Mautic. Otrzymują również możliwość ustawienia automatycznych akcji w CRM (np. zaplanowanie rozmowy telefonicznej) po uzyskaniu przez Kontakt określonej liczby punktów za wskazane aktywności marketingowe (np. odczyt maila, kliknięcie linku, pobranie załącznika itp.).

Dzięki tzw. linkom kontekstowym użytkownik systemu CRM za pomocą jednego kliknięcia przechodzi z rekordu Kontaktu, Namiaru lub Odbiorcy do jego odpowiednika w systemie Mautic. Jest to możliwe dzięki funkcji prostego mapowania konkretnych pól systemu Mautic, których wartości są integrowane z ich równoważnikami w CRM.

Wygodną opcją jest przesyłanie stworzonych w Sugar/SuiteCRM list odbiorców do systemu Mautic w celu przeprowadzenia ukierunkowanej na konkretną bazę kampanii marketingowej. Wykorzystanie funkcji raportowych, oferowanych przez oba systemy sprzyja analityce globalnych działań marketingowo-sprzedażowych. W CRM mogą zostać zapisane – w postaci pliku do odczytu – raporty z systemu Mautic wraz z rezultatami przeprowadzonych kampanii marketingowych.

Podsumowanie

Dzięki proponowanemu przez eVolpe integratorowi możliwe jest korzystanie z jednej bazy danych w obrębie wielu systemów. Zapewnia to spójność działań Marketingu i Sprzedaży, a przez to umacnia pozytywny wizerunek firmy komunikowany na zewnątrz. Wdrożenie integratora Mautic & Sugar/SuiteCRM polecamy tym wszystkim, którym zależy na wygodzie i optymalizacji czynności promocyjno-handlowych. Wszystkie trzy narzędzia, z którymi współpracuje konektor, to rozwiązania opensourcowe. Ze względu na otwarty kod otrzymujesz nieograniczone możliwości dopasowania zakresu integracji do indywidualnych potrzeb. Warto pamiętać, iż w przypadku niestandardowych wymagań, oferowany przez eVolpe integrator można dowolnie rozbudować i uzupełnić o dodatkowe, konieczne funkcje.

Scroll to Top