Czy Open Source przejmuje rynek oprogramowania? Badania instytutu COSS

Maciej Jankiewicz

Natrafiłem niedawno na następujące stwierdzenie:

„Open Source Is Eating Software FASTER than Software Is Eating The World”.

„Open Source pochłania rynek systemów SZYBCIEJ niż oprogramowanie pochłania świat”

Towarzyszyła temu następująca grafika:

Źródło: COSS Community

Ponieważ w eVolpe zajmujemy się oprogramowaniem Open Source, uznałem, że warto nawiązać do sprawy. Bo co to w zasadzie oznacza? Czyżby kolejna rewolucja w trendach dotyczących oprogramowania? Czyżby coś się znowu zmieniło, jeżeli chodzi o preferencje inwestorów?

Badanie rynku oprogramowania

Autorzy zaprezentowanego zestawienia to stowarzyszenie Centre for Open Systems and Solutions (COSS). Jest to ulokowana w Finlandii organizacja, która zajmuje się promowaniem i rozwijaniem systemów Open Source. Działa globalnie, jako centrum informacyjne i edukacyjne. Prowadzi badania i projekty rozwojowe związane z otwartymi technologiami.  Oferuje szkolenia i konsultacje na temat otwartego oprogramowania. Bywa zaangażowana w organizację konferencji, seminariów i warsztatów, aby zwiększać świadomość i wiedzę na temat narzędzi Open Source. Współpracuje też z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami i społecznościami, aby promować innowacje i wymianę wiedzy w dziedzinie Open Source Software Development.

W przytoczonym powyżej badaniu — podzielili oni rynek oprogramowania na dwie części: Closed Core (CC) i Open Core (OC). Do pierwszej grupy zaliczają technologię SaaS. Do drugiej – produkty „otwarte”, które pozwalają na modyfikacje zgodne z procesem i potrzebami inwestora.

Zaprezentowany wykres to wizualizacja otrzymanych w badaniu wyników. Oś pionowa wskazuje na ogólną zdolność do zdominowania rynku przez wszystkie publiczne i prywatne firmy technologiczne CC/OC. Oś pozioma to po prostu linia czasu od roku 1970 do lat 2020+.

Podczas analizy omawianego diagramu nasuwają się następujące wnioski:

  • Mimo, że wartość technologii Closed Core to na ten moment aż 20 bilionów dolarów, tempo wzrostu rynku SaaS maleje.
  • Chociaż wartość technologii Open Core jest zdecydowanie mniejsza (aktualnie trochę poniżej 2 bilionów dolarów), tempo wzrostu rynku Open Source zdecydowanie przyspiesza.
Wniosek: jeżeli obie tendencje utrzymają się przez dłuższy czas, firmy Open Core prześcigną Closed Core pod względem wartości rynkowej na naszych oczach. Być może już w przeciągu kolejnej dekady!

Przemiany na rynku oprogramowania

Biorąc pod uwagę niepewność towarzyszącą prowadzeniu biznesów w ostatnich latach – trudno ferować jednoznaczne wyroki. Wszyscy doskonale pamiętamy, jak bardzo zmienił się rynek (i cały świat) w wyniku wybuchu pandemii koronawirusa, agresji rosyjskiej w Ukrainie czy kryzysu inflacyjnego. Każda z tych sytuacji była tzw. czarnym łabędziem, którego, zaryzykuję stwierdzenie, nikt z nas się nie spodziewał.

Niewykluczone, że czekają nas kolejne „nagłe zwroty akcji”. Jeśli się przydarzą — zobaczymy, w jaki sposób wpłyną na decyzje przedsiębiorców i rynki finansowe. Gdyby jednak sytuacja się ustabilizowała – być może przyjdzie nam zaobserwować kolejną technologiczną rewolucję.

Pewne jej symptomy można już nawet zauważyć gołym okiem.

  • Z badań Open Source 360 Survey przeprowadzonych przez amerykańską firmę Black Duck na próbie 900 respondentów wynika, że 90% przedsiębiorstw korzysta z otwartoźródłowych rozwiązań. (Open Source 360 Survey)
  • W ciągu ostatnich 18 miesięcy startupy Open Core pozyskały ponad 25 miliardów dolarów na rynkach publicznych i prywatnych. (COSS Community)
  • Przez ostanie kilka lat ponad 100 firm Open Core osiągnęło znaczącą skalę rozwoju (miliony do dziesiątek milionów dolarów przychodu, ponad 20 przypadków initial public offering). (COSS Community)
  • Według badania przeprowadzonego przez Synopsys, na podstawie analizy ponad 1,5 tysiąca aplikacji, odkryto, że 99% z nich zawierało komponenty Open Source. Świadczy to o szerokim zastosowaniu i wzroście popularności Open Source w tworzeniu oprogramowania komercyjnego. (Synopsys)
  • Raport Fundacji Linux z 2020 roku wskazuje, że rynek Open Source osiągnął wartość ponad 66 miliardów dolarów. Przewiduje się, że będzie rósł w tempie rocznym około 19% do 2025 roku. (Fundacja Linuxa)
  • Z badania przeprowadzonego na zlecenie Linux Polska wynika, że 90% firm działających w polskim sektorze technologicznym wykorzystuje systemy operacyjne o otwartym kodzie źródłowym. (Linux Polska)
  • Wiodące firmy technologiczne, takie jak Google, Microsoft, IBM i Facebook, kontynuują swoje zaangażowanie w projekty Open Source. Przykładem jest Kubernetes – stworzona przez Google platforma do zarządzania, automatyzacji i skalowania aplikacji kontenerowych.

Podsumowanie: czy Open Source przejmie rynek oprogramowania?

Czy wartość rynku Open Source przewyższy wartość technologii SaaS, przekonamy się w przyszłości. Jest na to spora szansa, jeśli tylko utrzyma się dotychczas obserwowany trend. Zgodnie z analizą opublikowaną przez instytut COSS — tempo wzrostu rynku Open Source jest dziś zdecydowanie większe niż aplikacji Closed Core. Może to oznaczać, że w przeciągu +/- dekady będziemy świadkami historycznego przewrotu na rynku oprogramowania. Na dzień dzisiejszy potraktujmy to jednak, jako dość prawdopodobną, acz wyłącznie hipotezę.

Niezależnie od prognoz, warto jednak już teraz zainteresować się rozwiązaniami Open Source. Ich podstawowa zaleta, tj. możliwość ingerencji w kod systemu – sprzyja biznesom w dowolnej sytuacji. Architektura systemu, którą da się dostosować do zmieniających się potrzeb, to coś, co przydaje się zarówno w czasach kryzysu jak i gwałtownego rozwoju.

Jeśli stoisz przed wyborem oprogramowania dla Twojej organizacji, zapytaj mnie o dostępne alternatywy Open Source. Nie będzie się trzeba dopasowywać do tego, co w swoim standardzie oferuje gotowa aplikacja. Dowolne funkcje uda się albo dołączyć przy pomocy wtyczki out-of-the-box, albo wytworzyć w kodzie na specjalne zamówienie.

Koniecznie umów się na konsultację, a porozmawiamy o Twoim indywidualnym przypadku. Oferta eVolpe pęka od ciekawych alternatyw, ale to Twój proces biznesowy powinien dyktować warunki. Open Source nam to oczywiście umożliwi!

Umów konsultację z ekspertem wdrożeniowym eVolpe

Wybierz dogodny dla siebie termin.

Maciej Jankiewicz
Scroll to Top