Wdrożenia

Usługi świadczone przez eVolpe to gwarancja udanego dostosowania i wdrożenia systemu CRM

W ramach każdego projektu nasi Analitycy, Deweloperzy i Projekt Managerowie przekształcają zgromadzone know-how i nieograniczony potencjał wdrażanych systemów w realne korzyści biznesowe, będące priorytetem każdego realizowanego przez nas przedsięwzięcia.

systemy crm wdrożenie crm

Metodyki wdrożeniowe

wdrożenie crm scrum evolpe

SCRUM

czyli metodyka zwinna

Zespół eVolpe to przede wszystkim pasjonaci i praktycy zwinnego podejścia przy tworzeniu i implementacji oprogramowania. Nasze doświadczenie pokazało wielokrotnie, że w przypadku każdego większego wdrożenia jest to najlepsza forma współpracy z klientem. Scrum pozwala nam odzwierciedlić potrzeby Twojej firmy w niemal idealny sposób. Jednocześnie jesteśmy w stanie zredukować koszty wdrożenia oraz zwiększyć produktywność i zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę.

wdrożenie crm

WATERFALL

czyli metodyka kaskadowa

W przypadku nieco mniejszych wdrożeń realizowanych dla firm, które z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na pracę w Scrumie, proponujemy wdrożenie realizowane w sposób tradycyjny. Dzięki tej metodyce już na samym początku ustalamy sztywny budżet oraz efekt, do którego dążymy podczas prac wdrożeniowych. W sposób kaskadowy, krok po kroku realizujemy całościowy proces wdrożenia i implementacji oprogramowania. System jest uruchamiany dopiero po przeprowadzeniu testów zgodności ze specyfikacją.

Modyfikacje i integracje CRM

Zakres pracy naszych programistów zależy od wyników analizy przedwdrożeniowej oraz stopnia dopasowania systemu CRM do niestandardowych potrzeb Twojej firmy. Wdrożenie CRM nie ogranicza się wówczas jedynie do instalacji i konfiguracji systemu. Funkcje oprogramowania rozwijamy o działania zmierzające do zmodyfikowania istniejących funkcji lub stworzenia zupełnie nowych, w taki sposób, aby dostosować końcowy charakter narzędzia do procesów biznesowych realizowanych w firmie.

eksperci crm doradztwo crm systemy crm wdrożenie crm

Wdrożenie oprogramowania CRM praktycznie zawsze oznacza także integrację z innymi systemami. Umożliwiamy tym samym płynną wymianę danych, a w konsekwencji usprawniamy codzienną pracę użytkowników stworzonej platformy. Właściwie przeprowadzona integracja pozwala uniknąć wprowadzania danych ręcznie, w kilku miejscach. Automatyczny import przyspiesza implementację systemu; pozwala również uniknąć błędów tak często spotykanych przy przepisywaniu informacji.

Zobacz nasze przykładowe modyfikacje i integracje CRM

Klient VIP

Funkcja pozwalająca na łatwą identyfikację i filtrowanie najważniejszych klientów. Pozwala na automatyczne oznaczanie kontrahentów jako „VIP” po spełnieniu z góry określonych warunków, takich jak przykładowo przekroczenie wymaganego progu obrotowego.

Integracja z GUS

Integracja znacznie usprawnia wpisywanie danych adresowych kontrahentów do systemu CRM. Dzięki przeprowadzonej integracji, na podstawie numeru NIP automatycznie wypełniane są pola rekordu takimi danymi firmy jak pełna nazwa, REGON czy dane adresowe.

Generator PDF

Dodatek umożliwiający generowanie dokumentów PDF z wykorzystaniem dowolnych danych znajdujących się w systemie. Moduł ten wyposażony jest w wygodny edytor WYSIWYG i pozwala na zestawienie informacji również z modułów niestandardowych.

Przetargi

Zaawansowane narzędzie do zarządzania postępowaniami przetargowymi. Wyposażony w przejrzysty interfejs moduł zapewnia kontrolę nad terminami składania ofert i wymaganymi dokumentami, a także umożliwia nadawanie przetargom odpowiednich priorytetów.

Prognozowanie przychodów

Narzędzie rozwija funkcjonalność CRM o etap obsługi po zawarciu umowy. Pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów firmy na podstawie zawartych wieloletnich umów. Umożliwia kontrolowanie statusu płatności oraz planowanie przyszłych wydatków firmowych.

System rezerwacji produktów

Rozwiązanie umożliwiające filtrowanie dostępnych produktów i wykorzystanie ich w ramach ofert i zleceń. Pozwala na zarezerwowanie produktu dla kontrahenta. Funkcja szczególnie polecana dla firm zajmujących się najmem, a nie sprzedażą swoich produktów.

Autoimport e-mail

Wtyczka integrująca skrzynki e-mail z CRM na poziomie serwera pocztowego. Eliminuje potrzebę ręcznej archiwizacji. Wiadomości są automatycznie  zapisywane w CRM i przypisywane do odpowiednich rekordów. Wtyczka umożliwia tworzenie rekordów w CRM (np. namiarów) na podstawie przychodzących wiadomości.

Delegacje i koszty

Moduł pozwala na szybkie i sprawne rozliczenie krajowych i zagranicznych delegacji oraz związanych z nimi kosztów. Funkcjonalność modułu obejmuje również generowanie druków polecenia wyjazdu służbowego, możliwość powiązania delegacji z danym spotkaniem lub kontrahentem.

Porozmawiaj z nami o usługach konsultingu i wdrożenia systemów CRM w Twojej firmie!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.