skutki koronawirusa

Jak przygotować sprzedaż i marketing na skutki koronawirusa?

To już pewne, że skutki koronawirusa wykraczają poza kwestie zdrowia i życia ludzkiego. Te oczywiście są najbardziej dotkliwe. Dodatkowo pandemia odciska swoje piętno na obszarach takich jak: polityka, kultura, religia oraz oczywiście szeroko pojęty biznes. …

Jak przygotować sprzedaż i marketing na skutki koronawirusa? Czytaj więcej »