Co nowego w Sugar 7.8?

Jedną z podstawowych cech wpisanych w DNA produktów firmy SugarCRM jest ciągły, zrównoważony rozwój. Aby, tak jak zadeklarowano w haśle przewodnim „Making Customer Relationships Extraordinary”, zapewnić nadzwyczajne doświadczenie budowania relacji z klientami, twórcy platformy, co jakiś czas przedstawiają udoskonaloną wersję systemu. Z początkiem 2017 roku światło dzienne ujrzał Sugar 7.8!

Sugar 7.8 z perspektywy użytkownika i administratora

Z punktu widzenia użytkownika i administratora zmian w systemie Sugar dokonano na trzech płaszczyznach:

  • uprawnienie użytkowników do szerszego zakresu edycji;
  • dostarczenie elastycznej platformy CRM;
  • usprawnienie User Experience.

#1 Uprawnienie użytkowników do szerszego zakresu edycji

W przypadku, gdy jeden z handlowców chciałby udostępnić innej osobie (lub grupie) widok Szansy, nad którą pracuje, może to zrobić bez konieczności upublicznienia swoich działań wszystkim użytkownikom danej instancji systemu. Uprawnienie dotyczące udostępnienia informacji może zostać przyznane przez Administratora, który w panelu ustawień otrzymał dodatkową funkcję o nazwie Team-Based Permissions. Może on wskazać konkretne moduły, których powinna dotyczyć zmiana np. Szanse, Kontrahenci, czy Kontakty. Po dokonaniu modyfikacji, w panelu administratorskim, w polu osób uprawnionych do edycji informacji we wskazanych zakresach, oprócz przypisanego do sprawy handlowca widoczne będą wyznaczone przez niego zespoły użytkowników (np. złożone ze współpracowników posiadających wiedzę ekspercką w konkretnej sprawie).

sugar 7.8

Z punktu widzenia sprzedawcy opiekującego się tematem okno widoku Szansy uzupełniono o funkcję nadania dodatkowego dostępu do edycji wątku konkretnej osobie lub określonym zespołom.

sugar 7.8

#2 Dostarczenie elastycznej platformy CRM

Dla zapewnienia elastyczności systemu Sugar w wersji 7.8 zaproponowano usprawnienie z wykorzystaniem Advanced Workflows (Process Author). Polegaja ono na dostosowaniu i rozszerzeniu funkcji kreowania procesów biznesowych, które powinny zajść po drodze do zakończonej sukcesem sprzedaży. Rozbudowano również reguły stosowania złożonych, dynamicznych kalkulacji – np. przypisywania Namiarów handlowcom, na podstawie współrzędnych geograficznych. Zapewniono też wizualizację działań dotychczas obsługiwanych w tle przez Logic Hooks i Sugar Logic. Sugar 7.8 został ponadto uzupełniony o opcję zablokowania przez administratora niektórych pól, które na konkretnych etapach sprzedaży nie powinny być edytowane przez użytkowników.

Czy wiesz, że…

Procesy biznesowe w firmie warto ustalać, przyjmując optykę kontrahenta, śledząc nie tylko własne wewnętrzne procedury, ale także poszczególne etapy procesu zakupowego po stronie klienta.

Tego typu podejście może być wspierane przez dodatkową wtyczkę o nazwie Customer Journey — więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

#3 Usprawnienie User Experience

Dla poprawy User Experience, czyli budowania pozytywnego doświadczenia związanego z pracą w systemie, wprowadzono następujące udoskonalenia obsługi:

  • User Focus – wyróżnienie aktywnego, aktualnie wykorzystywanego przez użytkownika pola;
  • Keyboard Paths – aktywacja dodatkowych ścieżek nawigacji przy pomocy klawiatury;
  • Content Labelling – etykietowanie zawartości i użyteczności zwiększonej liczby pól.

Back-end w Sugar 7.8

Przy okazji wypuszczenia kolejnej wersji systemu Sugar, oprócz zmian funkcjonalnych, dokonano także modyfikacji w zakresie stabilności back-end. Unowocześniono biblioteki kodu programistycznego tworzącego system. Umocniono również zdolność integracji przy pomocy API z innymi systemami i/lub rozszerzeniami.

Sugar 7.8 obsługuje uaktualnienia od 7.7.X i jest dostępny dla wszystkich typów wdrożenia On-Demand i On-Premise (więcej informacji dot. rozróżnienia pojęć we wpisie: Czym różni się CRM w modelu SaaS od CRM w chmurze?). Jest również przystosowany dla nowych instalacji i upgrade’ów oferowanych klientom działającym na MySQL, DB2, Oracle, czy bazach danych Microsoft SQL Server.

Podsumowanie

Unowocześniony system Sugar w jeszcze większym stopniu wspiera budowanie proklienckiej, poprawnie zorganizowanej wewnętrznie firmy. W przeciwieństwie do innych komercyjnych aplikacji oferuje elastyczność proponowanych rozwiązań. Dzięki otwartemu kodowi pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb i procesów, charakterystycznych nie tylko dla branży, a wręcz dla konkretnej organizacji. Przy pomocy narzędzia Advanced Workflows (Process Author) istnieje możliwość tworzenia skomplikowanych, uzasadnionych biznesowo reguł przepływu informacji.  Sugar 7.8 umożliwia blokowanie niektórych funkcji (dla zapewnienia jednolitego, efektywnego podejścia do sprzedaży), jednocześnie pozostawiając możliwość zaprojektowania wyjątków od ogólnie przyjętej zasady (np. poprzez procedury akceptu przełożonych).  W nowej wersji pozwala również na szerzej rozumiane operacje na Zespołach. Umożliwia udostępnianie konkretnego zakresu systemu do edycji wskazanym grupom użytkowników, którzy dzięki temu mogą np. stanowić wsparcie eksperckie w przypadku skomplikowanej transakcji dotyczącej znajomej im branży.

Warto pamiętać, iż Sugar pozostaje systemem Open Source, a zatem, oprócz korzystania z oficjalnych upgrade’ów możliwe jest rozbudowanie jego funkcji przy pomocy paczek, integratorów i rozszerzeń oferowanych przez specjalistyczne firmy wdrożeniowe. Jako doświadczona jednostka konsultingowa, eVolpe od ponad 7 lat oferuje Państwu dopasowane do indywidualnych potrzeb kastomizacje opisanej platformy. Dzięki nam w jeszcze doskonalszy sposób mogą Państwo realizować misję Customer Relationship Management w swoim specyficznym środowisku! Rozważając implementację narzędzia CRM, warto zwrócić się do profesjonalistów, którzy doradzą nie tylko, którą wersję i edycję zakupić, ale dodatkowo uzupełnią ją o wymagane funkcje, zapewnią serwis, a także hosting na stabilnych, własnościowych serwerach.

W celu uzyskania informacji na temat kompleksowego wdrożenia Sugar zapraszamy do kontaktu z doradcami eVolpe.

Scroll to Top