Optymalizacja kosztów Twojego przedsiębiorstwa. Na czym polega strategia 4R?

Sławomir Wnuk

Odpowiadasz za efekty finansowe firmy?

Zakładam, że w obecnych warunkach, sen z powiek spędza Ci przede wszystkim optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa. Okazuje się, że samo cięcie wydatków to niekoniecznie najlepsza strategia… Trudno wyobrazić sobie przyszłość biznesów, które całkowicie zrezygnowały inwestycji we własny rozwój.

Jak stwierdził wiceprezes Gartnera — Cameron Haight:

„w dzisiejszym makroekonomicznym środowisku liderzy I&O muszą równocześnie kontrolować wydatki jak i pomagać w pozycjonowaniu swoich firm pod kątem przyszłego wzrostu”.

Chciałbym nawiązać do sprawy w dzisiejszym artykule. Poniżej opisuję popularną wśród liderów rynku strategię 4R (reduce, replace, rethink, reinvest).

Jeśli dotyczy Cię temat optymalizacji kosztów, sprawdź, dlaczego warto je najpierw: zredukować, zastąpić, przemyśleć, a następnie: reinwestować.

Optymalizacji kosztów: startegia 4R

Strategia optymalizacji kosztów 4R została opracowana przez instytut badawczy Gartnera w 2023 roku.

Powstała w odpowiedzi na unikalną sytuację gospodarczą, z którą mierzymy się w dzisiejszych czasach. Według niej zarządzający przedsiębiorstwami powinni uwzględnić przyszłe interesy firmy i zamiast wyłącznie ciąć koszty, odpowiednio je przemyśleć, zastąpić, zredukować i reinwestować.

optymalizacja kosztów strategia 4r gartner
Źródło: gartner.com

Podejście 4R mówi o tym, że metody zastosowane przez wielu we wczesnej fazie kryzysu (m.in. redukcja zatrudnienia), nie służą długoterminowym interesom przedsiębiorstw. Oznacza to, że optymalizacja kosztów nie powinna sprowadzać się jedynie do cięć, ale także poszukiwania efektywności poprzez inne środki.

4R = reduce, replace, rethink, reinvest

4R to skrót od angielskich słów: reduce, replace, rethink, reinvest, czyli po polsku: redukuj, zastępuj, przemyśl, reinwestuj.

Przeklikaj poniższe zakładki i dowiedz się, co się kryje pod każdym z elementów definicji 4R.

Redukcja oznacza zidentyfikowanie obszarów, w których można zmniejszyć koszty poprzez eliminację zbędnych wydatków.

Przykładem może być rezygnacja z niewykorzystywanego pakietu wsparcia technicznego od producenta oprogramowania.

W zastępowaniu chodzi o rozpoznanie rozwiązań, które mogą zrekompensować drogie lub niewydajne elementy infrastruktury czy procesów.

Przykładem może być rezygnacja z komercyjnego, SaaS-owego oprogramowania na rzecz systemu Open Source.

Etap „rethink” polega na krytycznym przeanalizowaniu istniejących procesów, praktyk i inwestycji, aby zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić zmiany mające na celu większą efektywność.

Przykład: rezygnacja ze współpracy na zasadach fixed price z dostawcą oprogramowania i wprowadzenie reguły rozliczeń Time&Material.

Ostatecznie, strategia 4R skupia się na reinwestowaniu. Oznacza to ponowną alokację oszczędności uzyskanych dzięki redukcji, zastąpieniu i przemyśleniu dotychczasowych kosztów.

Ważne, aby, skumulowane środki przeznaczyć na obszary, które mają potencjał wzrostu i przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy.

Nie chodzi więc wyłącznie o to, aby wytworzyć oszczędności, ale koniecznie mądrze je zainwestować! Na przykład w platformę Customer Experience wytworzoną w nowoczesnej technologii.

Kluczem do sukcesu, zgodnie z zasadami przytoczonej strategii, jest równoczesne działanie na wszystkich czterech frontach.

Optymalizacja kosztów firmy w praktyce

Strategia 4R dotyczy optymalizacji wydatków w przedsiębiorstwach. Warto jednak pamiętać, że jej zastosowanie powinno wykraczać poza struktury działu finansowego. Aby zagwarantować sukces nowego podejścia, należy je uwzględnić na wszystkich polach działalności.

Można stwierdzić, że wszystkie działy firmy są odpowiedzialne za generowanie kosztów. Tak samo powinny być zatem odpowiedzialne za optymalizację wydatków w trudnych warunkach. Podchodząc do wykorzystania 4R w praktyce, koniecznie zaangażuj więc liderów każdego z wyróżnianych w Waszej organizacji departamentów.

Przy okazji 4R stanie się czymś więcej niż tylko narzędziem do poprawy rentowności. Prawidłowo wdrożona strategia może być też sposobem na zwiększenie zaangażowania pracowników, integrację oraz ochronę wartości niematerialnych.

W rezultacie implementacja strategii 4R prowadzi nie tylko do oszczędności kosztów, ale przyczynia się do budowania silniejszej i bardziej zrównoważonej organizacji. To podejście uwzględnia zarówno wskaźniki finansowe, jak i niematerialne aspekty, które są coraz bardziej kluczowe dla sukcesu biznesowego w dzisiejszym świecie.

Warto również podkreślić, że strategia 4R nie jest jednorazowym działaniem, ale procesem ciągłego doskonalenia. Organizacje powinny stale monitorować i oceniać swoje działania, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i doskonalić swoje podejście do optymalizacji kosztów.

Optymalizacja kosztów 4R – podsumowanie

W zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie biznesu strategia 4R staje się nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania. To nie tylko kwestia oszczędności, ale również budowania elastycznej i efektywnej organizacji, która jest gotowa sprostać przyszłym wyzwaniom.

Podsumowując, strategia 4R jest nie tylko narzędziem do krótkoterminowych oszczędności, ale także kluczowym czynnikiem długoterminowego sukcesu organizacji. To holistyczne podejście, które przewyższa tradycyjne metody polegające jedynie na cięciu kosztów. Wymaga co prawda czasu oraz zaangażowania znacznej części zespołu, w zamian oferuje jednak szansę na przyszłość i sukces Twojego biznesu. Organizacje, które konsekwentnie stosują strategię 4R, zdobywają niezaprzeczalną przewagę konkurencyjną — budują zdolność do reagowania w nieprzewidywalnych okolicznościach. A takich ostatnio nie brakowało.

Jeśli potrzebujesz wsparcia związanego z inwestowaniem w rozwój, zgłoś się do eVolpe. Wspólnie opracujemy optymalne rozwiązanie systemowe dla rozpoznanych procesów. Poniżej możesz wybrać dogodny termin niezobowiązującej konsultacji.

Umów konsultację z ekspertem wdrożeniowym eVolpe

Wybierz dogodny dla siebie termin.

Sławomir Wnuk
Scroll to Top