Openbravo ERP – darmowy system ERP dla każdego

Magdalena Ziębińska

Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią grupę najbardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Integrują one wszystkie jego obszary, począwszy od produkcji i gospodarki magazynowej, poprzez sprzedaż, zamówienia, zarządzanie projektami, kończąc na finansach.

Główną korzyścią zastosowania oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem jest usprawnienie przebiegu procesów decyzyjnych dzięki wykorzystaniu algorytmów optymalizacyjnych oraz licznych narzędzi analitycznych.

System ERP Open Source

Dotychczasowo przedsiębiorstwa rozpatrujące wdrożenie systemu klasy ERP miały wybór pomiędzy dedykowanymi rozwiązaniami lub wstępnie dostosowanym oprogramowaniem komercyjnym. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się produkty udostępniane na zasadach licencji Open Source. Stanowią one ciekawą alternatywę dla tradycyjnego podejścia.

Nowa generacja systemów ERP

Jednym z dostawców darmowego oprogramowania ERP jest hiszpańska firma Openbravo. Dostarcza ona system klasy ERP typu Open Source — Openbravo ERP, który kiedyś należał do oferty eVolpe.

Openbravo ERP jest często jedyną opcją na posiadanie systemu ERP przez małe i średnie organizacje. Zaletą jest obniżenie kosztów ogólnych wdrożenia – w przypadku produktów typu Open Source przedsiębiorstwo nie ponosi opłat z tytułu użytkowania systemu. Opłacie podlega tylko proces wdrożenia (co ma miejsce również w przypadku rozwiązań komercyjnych). Z tego powodu Openbravo ERP jest kierowany do właścicieli małych i średnich firm, mimo iż system może być z powodzeniem wykorzystywany przez duże korporacje.

Technologie

Openbravo ERP jest nowoczesnym technologicznie produktem. System został stworzony na podstawie korporacyjnej wersji środowiska Java (JEE) z wykorzystaniem kontenera Apache Tomcat. Oprogramowanie współpracuje z popularnymi systemami bazodanowymi – PostgreSQL oraz Oracle. Główną zaletą wyboru powyższych technologii jest niezależność od platformy programowo-sprzętowej – na funkcjonowanie systemu nie ma wpływu fakt czy jest on uruchamiany pod kontrolą systemu Linux czy też komercyjnym środowiskiem Microsoft Windows.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy rozproszonych aplikacji biznesowych, Openbravo ERP cechuje się również rozsądnymi wymaganiami sprzętowymi – zalecana konfiguracja dla instalacji przeznaczonej dla maksymalnie 20 użytkowników to procesor klasy Intel Xeon bądź Pentium IV oraz 2GB pamięci RAM.

Zaletą wyboru platformy programistycznej Java jest możliwość wykorzystania wielu sprawdzonych komponentów i rozwiązań oferowanych deweloperom. Openbravo ERP korzysta m.in. z następujących rozwiązań: Hibernate w zakresie warstwy dostępu do danych, rozbudowany mechanizm serwlet’ów zaprojektowany na podstawie popularnej architektury MVC, JasperReports do generowania raportów oraz Quartz ułatwiający zarządzanie planowaniem zadań do wykonania itp.

invest in tech creatio ebook

Dlaczego warto teraz inwestować w technologię?

Wymogiem systemu klasy ERP jest otwartość na rozbudowę – Openbravo ERP jest na tyle elastycznym rozwiązaniem, że podstawowe operacje związane z tworzeniem interfejsu użytkownika czy modelem danych realizowane są z poziomu samego systemu. W przypadku konieczności przeprowadzenia złożonych modyfikacji programista ma do dyspozycji środowisko programistyczne oparte na Eclipse oraz pakiecie Apache Ant. Pomocna jest także szczegółowa dokumentacja dla deweloperów dostępna na stronach Wiki projektu. Z tych powodów firma wdrożeniowa w stosunkowo krótkim czasie jest w stanie dokonać niezbędnej konfiguracji, a także rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność (zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstwa).

Migracja danych

Krok 1: Zdefiniowanie schematu danych CSV

System umożliwia import danych wyłącznie o formacie CSV. Najpierw należy zatem zdefiniować ich schemat. W tym celu należy wybrać: Zarządzanie głównymi danymi > Import danych > Import schematu danych. Alternatywą jest także wykorzystanie (lub modyfikacja) schematów udostępnianych poprzez Openbravo.

Krok 2: Import pliku CSV do tabeli tymczasowej.

Po wyborze schematu pliku można dokonać importu właściwego pliku z danymi. W tym celu należy wybrać: Zarządzanie głównymi danymi > Import danych > Import pliku. Dane zostaną zapisane w tymczasowej tabeli, której pola zostały określone w schemacie danych.

Krok 3: Zakończenie importu

Wybierz: Zarządzanie głównymi danymi > Import danych > Import xxx (np. Import partnerów biznesowych, produktów). System wyświetli wartości wszystkich danych gotowych do importu. Po sprawdzeniu oraz kliknięciu Import xxx wszystkie rekordy tabeli tymczasowej zostaną dodane do bazy danych systemu i proces importu zostanie zakończony.

Funkcjonalność

Openbravo ERP integruje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, wspomagając przebieg jego procesów biznesowych. Standardowa funkcjonalność systemu obejmuje zarządzanie magazynem, produkcją, zamówieniami, sprzedażą i relacjami z klientem, projektami i usługami, finansami oraz planowanie zapotrzebowania materiałowego. Funkcjonalność Openbravo ERP nie odbiega od tej oferowanej przez liderów rynku komercyjnych systemów ERP.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii webowych obsługiwany jest za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Dodatkowo przejrzysty interfejs sprawia, iż korzystanie z systemu nie stanowi problemu nawet dla początkujących użytkowników. Możliwość szybkiego przełączenie widoku pomiędzy listą dostępnych rekordów danego zagadnienia a szczegółowymi informacjami o wybranym elemencie, pozwala na błyskawiczną nawigację. Dodatkowa optymalizacja wynika z zastosowania skrótów klawiszowych. W konsekwencji Openbravo ERP nie ustępuje w szybkości rozwiązaniom tradycyjnym.

Głównym założeniem systemu jest także minimalizacja ilości wprowadzania tych samych danych. Oznacza to, iż raz wprowadzone informacje są na dalszym etapie wykorzystywane przez system, ilekroć występuje na nie zapotrzebowanie. Oprócz skrócenia czasu wykonywania operacji zmniejszane jest także ryzyko błędu ludzkiego (czyli sytuacji gdy informacje są błędnie zdefiniowane w systemie przez użytkownika) – im mniej razy dane są wprowadzane, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Openbravo ERP udostępnia liczne narzędzia do analizy gromadzonych danych. Standardowo wbudowanych jest kilkadziesiąt raportów analitycznych Istnieje także możliwość zdefiniowania własnych, dowolnych raportów, bazujących na wybranych kryteriach. Kolejnym atutem jest możliwość generowania dowolnych dokumentów magazynowych, finansowych, sprzedażowych itp. (faktury zakupu i sprzedaży, pokwitowania odbioru i wysyłki itp.). System umożliwia definiowanie wyglądu dokumentów oraz danych w nich przedstawionych.

Openbravo ERP posiada także własnego klienta poczty e-mail, system powiadomień i zaawansowanego (wielokryterialnego) wyszukiwania, a także kompleksowe zarządzanie uprawnieniami. Dodatkowo wszystkie moduły są zintegrowane z modułem finansowym, co pozwala na prowadzenie pełnej księgowości przedsiębiorstwa na podstawie danych ze wszystkich działów.

Funkcjonalność oferowana przez system nie polega tylko na prowadzeniu kartoteki czy też spisu ewidencji produktów. Najistotniejszym aspektem są algorytmy wspomagające optymalne zarządzanie zasobami. Algorytmy te sugerują (na podstawie zgromadzonych danych) jaki rodzaj operacji i kiedy powinien zostać wykonany, aby procesy biznesowe — w tym także zarządzanie zapasami — przebiegały jak najefektywniej. Narzędzia optymalizacji dostępne są w module planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP – Material Requierement Planning).

Dlaczego Openbravo ERP?

Rozwiązanie Openbravo ERP rozpoczęło nowy trend systemów klasy ERP. Jego twórcy udowodnili, iż nie trzeba ponosić wysokich opłat licencyjnych, aby korzystać z nowoczesnego, zaawansowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, iż system jest wyjątkowo elastycznym produktem, co pozwala na dokonywanie nieograniczonych modyfikacji oraz tworzenie dodatkowych rozszerzeń, wspomagających jego działanie.

Bazując na Openbravo ERP (oferującym z założenia podstawową funkcjonalność), można stworzyć produkt dedykowany całkowicie dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Korzyści takiego rozwiązania są oczywiste – ponieważ część funkcjonalności jest już zaimplementowana, czas stworzenia systemu (a co za tym idzie – koszt) ulega znacznej redukcji.

Disclaimer

Aktualnie oferujemy wiele innych rozwiązań Open Source dla biznesu. Podobnie jak opisany w powyższym artykule system, są to elastyczne, podatne na rozwój aplikacje. Clue naszej specjalizacji są systemy klasy CRM. Oprócz tego oferujemy rozwiązania do automatyzacji marketingu, zarządzania kapitałem ludzkim czy obiegiem dokumentów w organizacji. Zapytaj nas o narzędzie dopasowane do Twoich potrzeb!

Wybierz system
z bogatej oferty eVolpe

Magdalena Ziębińska
Scroll to Top