Duże firmy stawiają na Open Source. Tak świadczą badania!

Maciej Jankiewicz

Artykuł i wnioski w oparciu o: „Open Source Programs in Enterprise

Jest wrzesień 2019. Fundacja Linuxa oraz The New Stack przy udziale TODO Group publikują wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 2700 osób. Respondentom zadano pytania związane z popularnością i zaufaniem dla rozwiązań o otwartym kodzie w przedsiębiorstwach. Wyniki zaskakują wszystkich! Open Source to dobra praktyka działów IT w największych światowych korporacjach! Przekonaj się dlaczego.

Open Source. Badania fundacji Linuxa i The New Stack

Na początek kilka słów o tym, w jaki sposób zorganizowano i przeprowadzono badanie. Jak wspomniałem powyżej, wzięło w nim udział ponad 2700 ankietowanych. 21% respondentów to pracownicy firm zatrudniających ponad 10.000 osób! Co istotne aż 43% uczestników badania to inżynierowie i programiści, którzy znają się na temacie. 36% pełni inną, ale nadal związaną z IT rolę w przedsiębiorstwie. Można wysnuć wniosek, że otrzymane wyniki to wynikowa opinii specjalistów z doświadczeniem w dużych organizacjach korporacyjnych.

Open Source do celów komercyjnych i niekomercyjnych

W ankiecie zapytano o częstotliwość konkretnych zdarzeń w przedsiębiorstwach, w których pracują ankietowani. Mieli oni za zadanie ocenić ją w skali: często – czasami – rzadko – nigdy – nie wiem.

Na pytanie: „Jak często wykorzystujecie produkty Open Source na rzecz generowania przychodu firmy?”, aż 50,1% odpowiedziało, że często, 18,5%, że czasami, a 8,5%, że rzadko. Oznacza to, że zdecydowana większość, bo 77,1% wykorzystuje systemy o otwartym kodzie do celów komercyjnych. Do celów niekomercyjnych systemów Open Source używa 90,9% ankietowanych (67% często, 18,5 % czasami, 5,4% rzadko).

Open Source a branża

Autorów sondażu interesowała także branża, w której zatrudnieni są ankietowani oraz korelacja dziedziny gospodarki i popularności rozwiązań Open Source. Jak udowodniono w sondażu otwarty kod to zdecydowana domena branży technologicznej. Aż 54,2% osób, które deklarowały zatrudnienie w tej branży, przyznaje, że albo używa, albo planuje wdrożenie systemu Open Source. Na drugim miejscu są przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i mediowe (35,2% używa, 13,4% planuje używać). Podium zamyka branża transportowa i automotive (32,8% używa, 15,5% planuje używać). Na kolejnych miejscach znalazły się: branża medyczna, sektor rządowy, usługi finansowe oraz firmy produkcyjne.

Korzyści z Open Source. Badania 2018 vs. 2019

„Open Source Programs in Enterprise – 2019” to już kolejna edycja badania przeprowadzonego przez Linux Foundation i The New Stack. Przy okazji tegorocznej publikacji porównano korzyści korzystania z oprogramowania Open Source w 2018 roku z aktualnie deklarowanymi przewagami tego typu systemów. Jak się okazuje, w świecie IT sporo się może zmienić przez 12 miesięcy.

O 2% więcej ankietowanych zauważa wzrost innowacyjności dzięki oprogramowaniu Open Source. 5% więcej respondentów uważa, że Open Source sprzyja zatrudnianiu deweloperów. O 7% więcej osób przyznaje, że otwarty kod pomaga obniżyć koszty wsparcia technicznego.  

Jest też kilka spadków. Mniej osób zauważyło zmiany w kulturze przedsiębiorstwa wynikające z wykorzystania systemu o otwartym kodzie. Mniej osób przyznało, że Open Source skutkuje obniżeniem kosztów licencyjnych. Mniej osób zadeklarowało, ze Open Source przyspieszył i uelastycznił cykl deweloperski.

Wpływ Open Source na działalność firmy

Jak wynika z badania zaufanie dla systemów Open Source w przedsiębiorstwach jest bardzo wysokie. Aż 81,2% ankietowanych odpowiada, że mają one pozytywny wpływ na działalność firmy. Respondenci zauważyli ich korzystny wpływ m.in. na: zgodność z licencjami (9,2%), jakość kodu (8,3%), zwinność projektu (7,9%), bezpieczeństwo systemu (6,1%), czy oszczędności finansowe (3,9%).

Dlaczego eVolpe stawia na Open Source?

eVolpe działa na rzecz rozpropagowania systemów Open Source w przedsiębiorstwach już od 10 lat. W rozmowach z klientami często powtarzam argument dotyczący elastyczności tego typu systemów. W naszej ofercie znajduje się aż 8 różnych narzędzi IT dla biznesu, każde o otwartym kodzie programistycznym. Naszym klientom proponujemy rozwiązania najwyższej klasy, które dodatkowo możemy dostosować do indywidualnych potrzeb. Wnioski uzyskane podczas analizy przedwdrożeniowej, pozwalają ocenić, które standardowe funkcje oprogramowania spełniają wymagania Twojego przedsiębiorstwa oraz w jakim zakresie należy rozbudować sugerowany system. Najważniejsze, że nie musimy zaczynać od zera! Produkty oferowane przez eVolpe posiadają mnóstwo sprawdzonych mechanizmów, z których z powodzeniem korzystają duże przedsiębiorstwa. Jeżeli Twój proces biznesowy bardzo od nich odbiega, Open Source oferuje możliwość kastomizacji wybranych obszarów. Dzięki eVolpe masz możliwość korzystania z renomowanego narzędzia, które skroimy na miarę indywidualnych potrzeb.

Porozmawiajmy o systemie Open Source dla Twojego przedsiębiorstwa

Maciej Jankiewicz
Scroll to Top