Metodyki wdrażania systemów CRM

Piotr Rawski — zewnętrzny konsultant, analityk biznesowy, project manager i autor bloga www.informatykawfirmie.pl bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu projektowym, opowiada, czym są metodyki wdrożeniowe i z jakimi popularnymi frameworkami możemy się spotkać podczas wdrażania systemu CRM.

Metodyki wdrażania systemów CRM

W skrócie metodyka wdrożeniowa to pewien zestaw dobrych praktyk, zasad postępowania podczas realizacji projektu. Posługiwanie się tymi zasadami pozwala efektywnie zarządzać całością projektu oraz zakończyć wdrożenie z sukcesem.

W polskich realiach świata IT B2B możemy się spotkać najczęściej z wdrażaniem oprogramowania metodyką tradycyjną (tzw. kaskadową lub waterfall), lub zwinnie m.in. za pomocą frameworku Scrum.

Niezależnie od tego, w jaki sposób będzie system informatyczny wdrażany, cel jest jeden – zaimplementować system w taki sposób, aby z sukcesem zrealizować wszystkie cele zakładane przez przedsiębiorstwo. Wybór metodyki jest natomiast wyborem „drogi”, którą firma będzie podążać do celu. Może ona być zaplanowana od początku do końca, a idąc tą drogą, będziemy się trzymać założonej trasy na mapie bez względu na zmieniające się warunki. Może także przypominać trochę jazdę autostopem, kiedy wiemy gdzie mamy dotrzeć, ale w trakcie trwania podróży dość dynamicznie i elastycznie dopasowujemy środki transportu do bieżących potrzeb.

Waterfall vs. Scrum

„Skuteczność wdrożenia CRM uzależniona jest tak naprawdę od użytkowników tego systemu – czy widzą wartość we wdrożonym systemie, czy uważają go za użyteczny. Użyteczność ma to do siebie, że bardzo trudno ją zaplanować, a właśnie plan jest tak naprawdę podstawową ideą podejścia waterfallowego.”

– takimi słowami Piotr Rawski rozpoczyna porównywać podejście kaskadowe do zwinnego.

Powyższe zdanie nie oznacza jednak, że Scrum jest jedynym słusznym podejściem. W dalszej części wywiadu z Piotrem Rawskim odkrywamy karty i przedstawiamy plusy i minusy każdej metodyki wdrażania systemu CRM (i innych systemów IT). Nasz gość odpowie także na m.in. pytanie czym należy się kierować wybierając jedną z powyższych dwóch metodyk.

Tym samym zachęcamy do obejrzenia całości dzisiejszego odcinka naszego programu telewizyjnego „CRM – jedna idea, tysiące możliwości”.

Scroll to Top