Kogo Zaangażować w Proces Wyboru Systemu CRM

Kogo Zaangażować w Proces Wyboru Systemu CRM

Masz pomysł na usprawnienie działania Twojego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu CRM? Zastanawiasz się kogo w firmie pytać o zdanie, żeby podjąć możliwie najlepszą decyzję? Zatrzymaj się. Ten wpis jest właśnie dla Ciebie!

Kogo zaangażować w proces wyboru systemu CRM?

Niektórzy uważają, że system klasy CRM to narzędzie skierowane wyłącznie do pracowników działu sprzedaży. W rzeczywistości jest to oprogramowanie, które posiada znacznie większy potencjał. Powinno być ono wykorzystywane w celu stworzenia generalnej polityki koncentracji na potrzebach klientów danej firmy. Aby to osiągnąć już od samego początku, warto postawić na transparentność przekazu, także w zakresie komunikowania oczekiwań wobec powstającej platformy CRM.

Jak nie trudno się domyślić, każdy z działów posiada własne motywacje. Decydując się na rozwiązanie systemowe należy je koniecznie uwzględnić. Tylko w ten sposób zabezpieczysz się na wypadek niezgodności oprogramowania z wewnętrznymi procesami biznesowymi. Chodzi o to, aby system był dopasowany do Twoich specyficznych potrzeb. Żadna organizacja nie powinna naginać własnych procedur, tylko po to, aby nadać użyteczności źle zaprojektowanemu narzędziu. O pomysły dotyczące użyteczności systemu CRM pytaj zatem swoich pracowników! Dzięki uzyskanej w ten sposób wiedzy będziesz w stanie wybrać jedno, najlepsze ze wszystkich zaproponowanych rozwiązań.

1. Na czym zależy Sprzedawcom?

Sprzedawcy to grupa osób, która w najszerszym zakresie skorzysta z systemu CRM w Twojej firmie. Upewnij się jakie oczekiwania – według zespołu handlowców – powinno spełniać wdrożone oprogramowanie. Nie warto wydawać pieniędzy na narzędzie, z którego pracownicy nie będą chcieli korzystać. Dobry CRM nie może denerwować użytkownika, a wręcz przeciwnie – powinien usprawniać monotonne, czasochłonne zadania i motywować do jeszcze większego zaangażowania. Doskonale sprawdzą się: automatyzacja uzupełniania pól (np. na podstawie danych dostępnych do pobrania bezpośrednio z bazy GUS), graficzna wizualizacja prowadzonych transakcji (np. dashlet w formie lejka sprzedażowego), integracja z innymi systemami (np. ERP, czy Marketing Automation).

2. Co przyda się w dziale Marketingu?

Dział marketingu, choć na co dzień posługuje się systemem Marketing Automation, z pewnością skorzysta z platformy IT rozbudowanej także o narzędzie klasy CRM. Dzięki wspomnianej wyżej integracji możliwe jest np. tworzenie segmentów do kampanii mailingowych na podstawie raportów generowanych po stronie CRM. Takie rozwiązanie pozwala na budowanie spersonalizowanego przekazu marketingowego, odpowiedniego dla konkretnej grupy klientów (np. takich, którzy posiadają już konkretny produkt z naszej oferty). Współpraca działów marketingu i sprzedaży to, ponieważ jedno z najbardziej zyskownych przedsięwzięć, jakie można przeprowadzić w przedsiębiorstwie. Warto ją pogłębiać także na poziomie polityki wykorzystania oprogramowania IT.

3. Jakie potrzeby ma dział Obsługi Klienta?

Dział Obsługi Klienta to jedno z najbardziej kluczowych miejsc dla budowania relacji z odbiorcami naszych produktów i usług. To, w jaki sposób obsłużymy klienta wnoszącego wniosek o reklamację może zaważyć na jego dalszej decyzji dotyczącej utrzymania współpracy. System CRM może wspierać wymianę informacji pomiędzy handlowcami a osobami rozpatrującymi tego typu kwestie. Zapobiega to sytuacjom, w których jeden z naszych klientów zostaje ponaglony w sprawie faktury, mimo że ze sprzedawcą ustalono wydłużony okres płatności. Przykładów można mnożyć wiele, nie ulega jednak wątpliwości, iż transparentność tego typu wiedzy przyda się zarówno podczas działań sprzedażowych, jak i w ramach obsługi potransakcyjnej.

4. Co na to Dział Finansowy?

W dziale finansowym zatrudnione są osoby najbardziej zorientowane w temacie tego ile pieniędzy możemy przeznaczyć na system. Zgłoszone przez pracowników firmy oczekiwania należy koniecznie zestawić z obiektywnym planem finansowym. Przygotowane na tej podstawie wnioski warto również skonfrontować z opinią firmy wdrożeniowej. Profesjonalny partner będzie w stanie doradzić przy wyborze rozwiązania tak, aby nie przekroczyć narzuconych ram finansowych. Na tym etapie wyłonione zostaną również wymogi, które należy zrealizować w pierwszej kolejności, oraz te, z dołączeniem, których można jeszcze poczekać.

5. W czym doradzą pracownicy działu IT?

Pracownicy działu IT potrafią doradzić w kwestiach technicznych takich jak opcje hostingowe, utrzymanie systemu po wdrożeniu, warunki umowy serwisowej itp. Warto zapytać ich o obsługę systemu zainstalowanego na własnych serwerach, w chmurze producenta oraz dostawcy. W ten sposób decyzja dotycząca wyboru konkretnego rozwiązania będzie jeszcze bardziej świadoma. Będziesz mógł wybrać taki system, który oferuje preferowaną przez Ciebie opcję. Nie wszystkie rozwiązania dostępne na rynku pozwalają na pełną swobodę w zakresie miejsca instalacji i należy o tym pamiętać.

6. Co uważa Zarząd?

Do Zarządu należy ostateczna decyzja po uwzględnieniu argumentacji wszystkich działów. Nie powinieneś jednak zapominać, że system CRM może służyć także Tobie. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewni podgląd prognozowanych przychodów oraz możliwość generowania zaawansowanych raportów. Na tej podstawie będziesz w stanie podejmować jeszcze bardziej trafne decyzje biznesowe i inwestycyjne.

7. Jakie wnioski ma firma wdrożeniowa?

Pamiętaj, że na każdym z etapów procesu może Ci pomóc profesjonalna firma wdrożeniowa. Zaufany partner oprócz samej implementacji systemu obsługuje także etap decyzyjny, badanie potrzeb oraz doradztwo biznesowe. Warsztaty przy udziale analityków z zewnątrz organizacji pozwalają uzyskać jeszcze lepszy, obiektywny pogląd sytuacji. Przydatne jest również doświadczenie firmy, która – działając na podstawie mechanizmów wdrożonych w innych przedsiębiorstwach – nie będzie próbowała „wymyślać koła na nowo”.

Temat wyboru CRM podjęliśmy także w programie „CRM – jedna idea, tysiące możliwości” realizowanym we współpracy z telewizją internetową Słodki Live.