CRM dla branży usługowej – jakie funkcje powinien spełniać?

Sławomir Wnuk

System CRM to pomocne narzędzie także dla branży usługowej. Dzięki wbudowanym funkcjom sprawnie poprowadzisz relacje z klientami. Skomponujesz odpowiednią ofertę oraz zaoferujesz kompleksową obsługę na każdym etapie. Bez problemu dopilnujesz też uzgodnionych warunków realizacji oraz bezpieczeństwa danych.

Szanse sprzedażowe

Kluczowa funkcja dla każdego przedsiębiorstwa to wspieranie procesów zarządzania szansami sprzedażowymi. Przejrzysty i intuicyjny panel z szansami odzwierciedla cały proces sprzedaży usług oraz zbiera w jednym miejscu wszystkie otwarte transakcje.

grafika przedstawiająca dwie osoby podające sobie rękę. crm dla branży usługowej

Największą korzyścią tego rozwiązania jest duże ułatwienie i usprawnienie codziennej pracy handlowców. Narzędzie wspiera priorytetyzację czynności i wskazuje szanse, które wymagają natychmiastowej reakcji.

Moduł szans sprzedaży ma również istotne znaczenie dla managera, który śledząc tę funkcję, może weryfikować działania pracowników oraz prognozować wyniki.

Baza wiedzy o klientach

Wygodny dostęp do informacji o kontrahencie jest podstawą w kontaktach. Sprzedawca, mając historię współpracy i najważniejsze dane w jednym miejscu będzie miał większy porządek. Wszystkie dane o klientach nie tylko są odpowiednio posegregowane, ale również podlegają pełnej segmentacji kontaktów.

Dzięki rozwiązaniu CRM stworzysz rozbudowany profil klienta, uzupełniając go o pełen katalog danych.

grafika przedstawiająca kobietę prezentującą produkt. crm dla branży usługowej.

Aby łatwiej znaleźć odpowiednie informacje, baza jest wyposażona w wyszukiwarkę, która umożliwia szybkie odnajdywanie kontrahentów lub określonych grup. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie problemu z odszukaniem konkretnych wiadomości, każdy z łatwością zapozna się ze sprawą, gdy będzie taka potrzeba.

Tworzenie ofert i wycen

Ofertowanie jest jednym z najważniejszych etapów kontaktu biznesowego. Dlatego warto zwrócić uwagę na funkcję, która ułatwia tworzenie wycen dla klienta. System CRM dla branży usługowej pozwala na przygotowanie ofert spójnych ze standardami Twojej firmy.

Prezentowanie wycen bardzo często rzutuje na dalszą relację i powodzenie współpracy. Dzięki automatyzacji oprogramowania sam proces ofertowania jest szybszy i prostszy niż wcześniej.

grafika przedstawiająca wycenę. crm dla branży usługowej.

Jednak automatyzacja funkcji nie jest jedyną zaletą. Oferty w systemie CRM są powiązane z konkretnymi klientami, co umożliwia sprzedawcy sprawdzenie w każdym momencie, jak wygląda propozycja złożona przez Twoją firmę. Ogranicza to ewentualną możliwość pomyłki.

Raporty i analiza sprzedaży

Zautomatyzowanie tworzenia raportów oraz zestawień pozwala na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji na żądanie. Funkcja ta również pozwala na oszczędność czasu pracowników. Automatyzacja modułu to pewność, że nikt nie musi poświęcać godzin na żmudne, monotonne oraz powtarzalne wypełniane raportów.

Raporty w systemie CRM dla branży usługowej są bardzo istotną funkcją. Bez większego wkładu bez problemu odpowiednie osoby zobaczą, jak jest wykonywana praca i czy cele zostały osiągnięte.

Z tym narzędziem zidentyfikujesz wąskie gardła w procesach sprzedażowych oraz wyszczególnisz przyczyny utraty szans sprzedaży. W zależności od potrzeb możesz również wygenerować raport indywidualny, który będzie dotyczył konkretnego klienta.

Funkcje w systemie dla branży usługowej

Na to zwróć uwagę, wybierając system CRM dla branży usługowej:

  • centralizacja wiedzy o klientach
  • odwzorowanie katalogu usług w systemie
  • generowanie cross- i up-sellingowych
  • zabezpieczenie przed generowaniem duplikatów w bazie
  • ewidencja dokumentów przydatnych w usługodawstwie
  • gromadzenie feedbacku o Customer Experience

Podsumowanie

System CRM dla branży usługowej nie musi być skomplikowanym narzędziem. Warto wiedzieć od początku czego potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo, a resztę zostaw firmie wdrożeniowej. Bezpieczne rozwiązania, które zostały wdrożone w innych firmach, są dostępne również dla Ciebie. Rozwijaj swój biznes i korzystaj z narzędzi, które Ci w tym pomogą.

Sławomir Wnuk
Scroll to Top