Z LinkedIn do CRM w kilka sekund – LeadGrabber

LeadGrabber to dodatek do Chrome pozwalający na szybkie dodanie do SugarCRM lub SuiteCRM kontaktu lub namiaru bazując na profilach społecznościowych w LinkedIn lub XING. Dodanie nowego rekordu w systemie odbywa się z poziomu przeglądarki, a dodatek automatycznie wypełnia odpowiednie pola wartościami, które można znaleźć na danym profilu. Jest to plug-in, który może nieraz ułatwić życie użytkownikom SugarCRM lub SuiteCRM, którzy posiłkują się LinkedInem w swoich działaniach sprzedażowych lub marketingowych.

Spójrzmy zatem, jak możemy wykorzystać LeadGrabbera w codziennej pracy. Instalacja dodatku nie odbiega stopniem skomplikowania od każdego innego dodatku do Chrome dostępnego z poziomu oficjalnego webstore i ogranicza się do dwóch kliknięć…

install_leadgrabber

Konfiguracja dodatku ogranicza się do podania adresu naszej instancji SugarCRM lub SuiteCRM oraz danych logowania użytkownika w panelu otwieranym przez button z ikoną dodatku.

leadgrabber_login

Po autoryzowaniu dostępu do instancji możemy na bazie dowolnego profilu z LinkedIn stworzyć namiar lub kontakt w naszym CRM. Dodatek wypełni te pola, dla których znajdzie odpowiednie wartości w oglądanym profilu. Pozostałe możemy pozostawić puste lub uzupełnić ręcznie. Możemy również wypełnić pole „Lead Source Description”, czyli „Opis źródła pozyskania”.

magda_dodaj

Po możliwie dokładnym uzupełnieniu pól możemy utworzyć nowy namiar (Lead) lub kontakt (Contact). Należy pamiętać, że przy tworzeniu kontaktu w systemie zostanie utworzony rekord kontrahenta o statusie „Potencjalny klient” na bazie firmy, z którą powiązana jest osoba. 

saveas_leadgrabber

Po wysłaniu informacji do naszego CRM otrzymamy potwierdzenie utworzenia rekordu i będziemy mogli otworzyć go na naszej instancji.

profile_added_leadgrabber

Utworzony kontakt lub namiar będzie widniał w systemie.

leadgrabber_in_crm

LeadGrabber to ciekawy dodatek, który ma spory potencjał na zaoszczędzenie czasu osób korzystających z LinkedIn w celach pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych lub szybkiego dodawania nowych kontaktów. Jest to dodatek godny uwagi, jednak zanim zaczniemy z niego korzystać, warto być świadomym kilku jego uchybień:

  • informacje o utworzeniu rekordu na podstawie danego profilu przechowywane są w pamięci dodatku, w związku z czym:
  • nie otrzymamy informacji, że dana osoba już widnieje w naszym CRM (nawet jeżeli dostała dodana za pomocą LeadGrabbera przez inną osobę w firmie)
  • jeżeli utworzymy namiar lub kontakt za pomoca LeadGrabbera, a później zostanie on usunięty z systemu, dodatek nie pozwoli nam ponownie dodać danej osoby i będzie wyświetlał informację, że już widnieje w naszym systemie (można wówczas przeinstalować dodatek, co bynajmniej nie jest rozwiązaniem optymalnym)
  • brakuje myśli przewodniej w automatycznym wypełnianiu pola „Opis”, które (w zależności od zawartości profilu) zapełniane jest takimi informacjami jak zakres obowiązków w ramach dotychczasowego zatrudnienia osoby, dotychczasowe stanowiska, rekomendacje (zarówno te napisane przez daną osobę, jak i wystawione jej przez innych, przy czym nie jest to w żaden sposób rozróżnione) – przez to pole „Opis” niemal zawsze powinno być edytowane ręcznie celem zwiększenia istotności danych wprowadzanych do systemu
  • brakuje opcji dodania osoby z LinkedIn jako rekordu w module Odbiorcy

Umów konsultację z ekspertem wdrożeniowym eVolpe

Scroll to Top