Szkolenie dla użytkowników Zendesk

 • zwiększ user adoption
 • podnieś rentowność wdrożenia
 • wypróbuj system wraz z zespołem

Obszary Zendesk Sell objęte szkoleniem:

 • organizacja pracy i środowiska roboczego
 • aktywna sprzedaż
 • relacje zewnętrzne i wewnętrzne
 • raportowanie
 • zarządzanie zespołem
 • dodawanie namiarów, kontaktów transakcji

Obszary Zendesk Support objęte szkoleniem:

 • pojęcia w systemie
 • organizacja pracy i środowiska roboczego
 • obsługa zgłoszeń
 • zarządzanie połączeniami telefonicznymi
 • relacje zewnętrzne i wewnętrzne
 • cykl życia zgłoszenia

Umiejętności, które zdobędziesz:

 • płynne i precyzyjne poruszanie się po systemie oraz jego kastomizacja
 • konwersja namiarów (leadów) do poziomu kontaktów i kontrahentów (Zendesk Sell)
 • tworzenie i edycja transakcji sprzedażowych (Zendesk Sell)
 • obsługa wielopoziomowego kalendarza: zarządzanie zadaniami, spotkaniami, planowanymi rozmowami telefonicznymi (Zendesk Sell)
 • raportowanie graficzne i tabelaryczne (Zendesk Sell)
 • organizacja pracy zespołów sprzedażowych i administracyjnych (Zendesk Sell)
 • współpraca z klientami za pośrednictwem wielu kanałów (Zendesk Support)
 • zrozumienie anatomii zgłoszenia oraz typów i ról użytkowników (Zendesk Support)
 • efektywne zbieranie i zarządzanie informacjami o klientach bezpośrednio z poziomu zgłoszenia (Zendesk Support)
 • aktualizacja zgłoszeń i konwersacje poboczne z członkami zespołu (Zendesk Support)
 • skuteczne tworzenie bazy wiedzy (Zendesk Support)

Kalkulacja kosztów

Scroll to Top