Szkolenie dla użytkowników Yeastar

  • zwiększ user adoption
  • podnieś rentowność wdrożenia
  • wypróbuj system wraz z zespołem

Obszary systemu objęte szkoleniem:

  • organizacja pracy i środowiska roboczego
  • relacje zewnętrzne i wewnętrzne

Umiejętności, które zdobędziesz:

  • płynne i precyzyjne poruszanie się po systemie oraz jego kastomizacja
  • obsługa wielopoziomowego kalendarza, zarządzanie i planowanie spotkań i rozmów telefonicznych
  • skuteczne zbieranie informacji

Kalkulacja kosztów

Scroll to Top