Szkolenie dla użytkowników Metabase

  • zwiększ user adoption
  • podnieś rentowność wdrożenia
  • wypróbuj system wraz z zespołem

Obszary systemu objęte szkoleniem:

  • organizacja pracy i środowiska roboczego
  • raportowanie
  • archiwizacja danych

Umiejętności, które zdobędziesz:

  • płynne i precyzyjne poruszanie się po systemie oraz jego kastomizacja
  • raportowanie graficzne i tabelaryczne
  • organizacja prac zespołów
  • skuteczne tworzenie baz wiedzy i informacji

Kalkulacja kosztów

Scroll to Top