Szkolenie dla użytkowników Mautic

  • zwiększ user adoption
  • podnieś rentowność wdrożenia
  • wypróbuj system wraz z zespołem

Obszary systemu objęte szkoleniem:

  • marketing
  • raportowanie
  • relacje zewnętrzne

Umiejętności, które zdobędziesz:

  • płynne i precyzyjne poruszanie się po systemie oraz jego kastomizacja
  • raportowanie graficzne i tabelaryczne
  • obsługa kampanii marketingowych/ mass mailingu

Kalkulacja kosztów

Scroll to Top