Szkolenie dla administratorów Asterisk i FreePBX

 • obniż koszty utrzymania
 • zwiększ bezpieczeństwo systemu
 • reaguj na zmiany bez opóźnień

Obszary systemu objęte szkoleniem:

 • użytkownicy/pracownicy/zespoły
 • uprawnienia i dostępy
 • podglądy/pulpity
 • konfiguracja systemu
 • dane systemowe i klienckie
 • automatyzacja procesów
 • dodatkowe fukcje systemu

Umiejętności, które zdobędziesz:

 • tworzenie i edycja profili użytkowników i pracowników oraz zarządzanie zespołami i ich członkami
 • zarządzanie dostępami i uprawnieniami w oparciu o role i grupy
 • dostosowanie podglądów dla użytkowników, konstrukcja użytecznych pulpitów
 • zarządzanie integracjami i bazami danych
 • automatyzacja procesów biznesowych w oparciu o reguły, harmonogramy i modele
 • pozadeweloperskie prace konfiguracyjne w kwestii funkcjonalności i widoku

Kalkulacja kosztów

Scroll to Top