Relacja z konferencji FWiOO

Dnia 16.12.2011 na Politechnice Poznańskiej odbyła się druga konferencja pt.: Współpraca sektorów biznesu i nauki w zakresie innowacji informatycznych – szanse i możliwości” organizowana w ramach Projektu „Internetowa, ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji- „Platforma współpracy- SPINACZ”.

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Koło Naukowe Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe.

Zaproszeni Prelegenci wykazali się bardzo dużym przygotowaniem merytorycznym swoich prezentacji.

Pierwszym był Rafał Brzychcy- prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania i koordynator Projektu, który mówił na temat Platformy Spinacz, jej powstawaniu, rozwoju i dalszych planach z nią związanych. Prezentacja ta cieszyła się dużym powodzeniem.

Kolejną osobą, która zaprezentowała działalność i rozwój wolnego i otwartego oprogramowania w codziennym życiu był Pan Dariusz Walczak z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, który przedstawił „Poznańską Przestrzeń Współpracy ZOO”.

O wykorzystaniu WiOO w dziedzinie geografii — przy tworzeniu map, do doskonalenia nawigacji i tworzenia innowacyjnych programów, które na przykład potrafią przewidzieć różne skutki kataklizmów — przedstawili Michał Drożdż oraz Paweł Gajewski z GIS Support.

„Rozwiązania WiOO, szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej” to tytuł prezentacji dr inż. Wiesława Barcikowskiego z Wojskowej Akademii Nauk w Warszawie. Pan Barcikowski podzielił się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem związanym z pracą w różnych placówkach i oporem tamtejszych władz nad tym, by wcielać rozwiązania WiOO w codziennej działalności danych instytucji. Zbyt obszerny temat, za mało czasu na rozwinięcie wszystkich zagadnień…

Pani Magdalena Ziębińska i Pan Marcin Różański jako osoby odpowiedzialne z ramienia firmy eVolpe przedstawili zakres działalności swojej firmy oraz to jak można wykorzystać WiOO w biznesie, co dzięki temu zyskamy, jak poradzić sobie z oporem wśród firm, w których wdrażane są te rozwiązania… Przedstawiciele eVolpe omówili także produkty, które są liderami otwartych rozwiązań biznesowych w swojej klasie, m.in.: SugarCRM (systemy CRM), Openbravo ERP (systemy ERP), Alfresco (systemy ECM). Myślimy, że prelegenci udowodnili, że „przyszłość biznesu jest otwarta”.

Jak zarabiać na open source? Czy charakteryzują się takie projekty? M.in. na te pytania odpowiedział Pan Adam Walczak podczas wystąpienia pt. „Modele biznesowe stosowane w projektach open source oraz przykład startupu qcadoo”.

Ostatnią z zaplanowanych przemówień było przedstawienie Najlepszego, akademickiego Projektu Open Source, którym okazał się projekt NSEW Aqua w konkursie organizowanym przez FWiOO. Autorami tego Projektu jest Koło Naukowe Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów PP, a przedstawiciel Sebastian Kramer omówił techniczne wątki działania oraz dalszych losów i prac nad budową bezzałogowej, autonomicznej, zrobotyzowanej łodzi żaglowej do zadań akwizycji danych pogodowych.

Uczestnicy konferencji podczas przerw kawowych oraz podczas lunchu mieli możliwość zapoznania się z ofertą kilku firm, które zaprezentowały się na stosikach targowych. Firma STX Next Python Experts przygotowała konkurs dla gości, w którym można było wygrać ciekawe książki.

Konferencja była bardzo ciekawym wydarzeniem i mamy nadzieję,że uczestnicy podczas spotkań i prelekcji zainspirowali zostali do dalszego pogłębiania wiedzy na temat WiOO.

Źródło: http://www.fwioo.pl

Scroll to Top