Szkolenie dla użytkowników Creatio

 • zwiększ user adoption
 • podnieś rentowność wdrożenia
 • wypróbuj system wraz z zespołem

Obszary systemu objęte szkoleniem:

 • aktywna sprzedaż
 • framing w sprzedaży
 • organizacja pracy i środowiska roboczego
 • relacje zewnętrzne i wewnętrzne
 • marketing
 • raportowanie
 • zarządzanie zespołem
 • konstruowanie ofert
 • archiwizacja danych

Umiejętności, które zdobędziesz:

 • płynne i precyzyjne poruszanie się po systemie oraz jego kastomizacja
 • konwersja namiarów (leadów) do poziomu kontaktów i kontrahentów
 • tworzenie i edycja szans i ofert sprzedażowych
 • obsługa wielopoziomowego klaendarza opartego o zarządzanie zadaniami, spotkaniami, planowanymi rozmowami telefonicznymi oraz kampaniami marketingowymi
 • raportowanie graficzne i tabelaryczne
 • obsługa kampanii marketingowych/mass mailingu
 • ogranizacja prac zespołów sprzedażowych i administracyjnych
 • skuteczne tworzenie baz wiedzy i informacji

Kalkulacja kosztów

Scroll to Top