metodyki wdrażania systemów IT ebook evolpe
SOFTWARE DEVELOPMENT

Jaką metodykę wdrożenia wybrać? Poznaj zalety Scrum

Metodyki wdrażania systemów IT. e-Book eVolpe

Wstęp

Tworzenie systemów informatycznych brzmi jak sztuka tajemna, raczej niedostępna dla tej części społeczeństwa, której nie było dane spędzić kilku lat na wydziale informatyki. Niemniej jednak mało kto z nas, przeciętnych homo-internetus, jest w stanie wyobrazić sobie życie bez laptopa, smartfonu, czy tabletu. Nie da się ukryć, iż z każdym rokiem przyspiesza również postęp w zakresie rozwiązań softwarowych obsługiwanych przez elektronikę użytkową. Technologia informacyjna rozwija się błyskawicznie i zmienia nasze życie już nie z pokolenia na pokolenie, czy z dekady na dekadę, a nawet jeszcze szybciej!

Biorąc pod uwagę raczej bezsprzeczny wniosek o opanowującym naszą codzienność trendzie informatyzacji i automatyzacji powtarzalnych procesów, warto zastanowić się, w jaki sposób skorzystamy z dobrodziejstwa oprogramowania informatycznego na gruncie biznesowym. Aby system przyniósł firmie wartość, niezbędne jest jego efektywne wdrożenie. W niniejszej publikacji przedstawiamy porównanie dwóch najbardziej popularnych metodyk wdrożeniowych dla rozwiązań systemowych w przedsiębiorstwach.

Metodyki wdrożeniowe

Metodyka wdrożeniowa to sposób uporządkowania projektu informatycznego, który umożliwia optymalne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia. Ze względu na złożoność i długotrwałość procesu implementacji rozwiązań IT konieczne są: prawidłowe zaplanowanie funkcji oprogramowania oraz właściwa organizacja pracy zespołu deweloperskiego. Kompleksowy projekt wdrożeniowy można podzielić na wiele faz. Na ogół dość wyraźnie odróżniony jest etap początkowy. Fazy związane z realizacją i jednoczesnym monitorowaniem projektu przeplatają się ze sobą. Zbiór wskazanych etapów nazywany jest cyklem życia projektu. W przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw niezwykle istotne jest, aby wszelkie aspekty techniczne współgrały z potrzebami biznesowymi zleceniodawcy. W tym celu na przestrzeni lat wyłoniły się dwa przewodnie podejścia metodologiczne: tradycyjne (inaczej: waterfall, metodyka kaskadowa) oraz zwinne (w tym np. framework o nazwie Scrum).

System Overview

Zanim zadecydujesz o wyborze metodyki warto przeprowadzić warsztaty o nazwie System Overview. Jest to nieobowiązkowy etap działań analitycznych, oferowany przez eVolpe, który może być stosowany zarówno w przypadku dalszej pracy waterfall’em jak i Scrum’em. Polega on na:

  • praktycznym i teoretycznym zapoznaniu kluczowych użytkowników ze standardową wersją systemu,
  • prezentacji standardowej nomenklatury oraz typowych procesów obsługiwanych przez system,
  • doradztwie w zakresie rozpoznania i sprecyzowania potrzeb po stronie klienta,
  • empirycznym poznaniu systemu poprzez realizowanie ćwiczeń praktycznych.

Sednem metodyki waterfall jest szczegółowy plan zakładający sekwencyjną realizację poszczególnych etapów. W modelu kaskadowym fazy projektowe rozumiane są jako następujące po sobie, odrębne czynności. Najbardziej popularny schemat postępowania zgodnie z metodyką tradycyjną prezentuje się następująco:


Odbierz swój darmowy ebook już teraz. Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter (możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie).

Scroll to Top