rynek crm w polsce po covid-19 raport evolpe
CRM

Jak zmienił się rynek CRM w pandemii i co to oznacza dla Ciebie?

To już pewne, że skutki koronawirusa wykraczają poza kwestie zdrowia i życia ludzkiego. Te ostatnie są oczywiście najbardziej dotkliwe. Dodatkowo pandemia odciska swoje piętno na obszarach takich jak: polityka, kultura, religia oraz szeroko pojęty biznes. Materiał, który czytasz, powstał jako odpowiedź na pytanie – jak bardzo?

Zawarta w niniejszym dokumencie analiza porównawcza przełomu roku (okresu sprzyjającego planowaniu działań i inwestycji) oraz kilkunastu tygodni po ogłoszeniu pierwszego pozytywnego testu na koronawirusa w Polsce – ma na celu weryfikację hipotezy o wpływie epidemii na rynek systemów CRM oraz proces związany z pozyskaniem tego typu oprogramowania.

Metodyka badania

Opis: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety internetowej „CRM Generator” opublikowanej na stronie evolpe.pl. Wyniki zaprezentowane w niniejszym materiale dotyczą okresu 20.11.2019 – 01.07.2020. W raporcie uwzględniono 463 pełnych ankiet. Zgromadzone kwestionariusze przeanalizowano biorąc pod uwagę odnotowanie pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce (04.03.2020).

Hipoteza: Epidemia koronawirusa wpłynęła na rynek systemów CRM i proces związany z pozyskaniem oprogramowania w polskich przedsiębiorstwach.

Technika badania: Ankietowanie. Skala nominalna.

Narzędzia badawcze: Internetowy kwestionariusz ankietowy.

Ankietę odtworzono 1769 razy. Odnotowano 463 pełnych kwestionariuszy. Wnioski oparto na podstawie kompletnych ankiet.

#1 Czy posiadasz już jakieś narzędzie CRM?

Analiza sytuacji

Po tym, jak odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce wśród ankietowanych przedsiębiorców nastąpił wzrost zainteresowania wymianą oprogramowania CRM. Potrzeba rozbudowy już wykorzystywanego narzędzia zmniejszyła się. Ankieta przyciąga więcej przedsiębiorców, którzy nie posiadają narzędzia CRM oraz więcej tych, którzy już dysponują systemem tej klasy.

Komentarz eVolpe

Ankieta, której wyniki analizujemy, powstała jako narzędzie wspierające osoby aktywnie poszukujące oprogramowania CRM lub potencjalnie zainteresowane takim systemem w przyszłości. Jak zauważono, od czasu ogłoszenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, chętniej sięgają po nią przedstawiciele organizacji, w których albo brakuje wspomnianego narzędzia albo należałoby je wymienić. Mniej popularna odpowiedź to teraz ta dotycząca planowanej rozbudowy już istniejącego systemu. Wydaje się, że przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach raczej odkładają inwestycje w nadprogramowe funkcje działających systemów. Częściej natomiast deklarują potrzebę wymiany narzędzia, albo – jak się domyślamy – poszukują uzupełnienia infrastruktury IT w postaci nowego systemu CRM.

#2 Czy Twoja organizacja ma doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych dostosowanych pod potrzeby przedsiębiorstwa?

Analiza sytuacji

Zdecydowanie zauważalny jest wzrost liczby ankietowanych, którzy nie mają doświadczenia we wdrażaniu systemów informatycznych i chętnie wybierają rozwiązania out-of-box. Więcej osób odpowiada teraz także, że trudno im określić, czy mają warte odnotowania doświadczenie, ale starają się wykorzystywać rozwiązania zgodne z obowiązującymi procedurami. Po tym, jak rozpoznano w Polsce koronawirusa mniej ankietowanych deklaruje, że ma doświadczenie z procesem implementacji systemu IT.


Odbierz swój darmowy ebook już teraz. Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter (możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie).

Scroll to Top