eVolpe Game – zasady gry

TL;DR

eVolpe Game to gra karciana, w której będziesz prowadzić projekty przy pomocy członków zespołu oraz walczyć ze straszliwymi bugami! Wygrywa gracz, który jako pierwszy zakończy 3 projekty.

Opis kart:

Karty członków zespołu

Każda karta członka zespołu ma określoną liczbę Story Pointów widoczną w lewym górnym rogu.

Każdy członek zespołu należy do konkretnego działu. Działy zostały wyrażone symbolami:

Każdy członek zespołu ma swoją unikalną umiejętność, tzw. Lisią moc, która może modyfikować zasady gry.

Karty Bugów

Każda karta buga ma określoną liczbę Story Pointów, widoczną w lewym górnym rogu. Bugi nie mają dodatkowych umiejętności lub mocy.

Karty Projektów

Karty projektów nie mają Story Pointów ani dodatkowych umiejętności.

Przygotowanie

Potasuj wszystkie karty i rozdaj graczom karty według tabeli poniżej. Pozostałe ułóż w stos, rewersem do góry, z którego będziesz dobierać karty po każdej turze. Obok zostaw miejsce na stos kart odrzuconych. Zaczyna gracz najstarszy stażem w eVolpe.

Do gry warto zaopatrzyć się w notes, aby zapisywać punkty graczy.

Rozgrywka

W swojej turze możesz wykonać jedną z czterech akcji:

  1. rozpocząć Projekt, kładąc kartę Projektu przed sobą, możesz prowadzić dowolną liczbę Projektów jednocześnie;
  2. dołączyć Członka Zespołu do swojego Projektu, kładąc kartę Członka Zespołu na Projekt przed sobą;
  3. zgłosić Buga do Projektu przeciwnika, kładąc kartę Buga na jego Projekt;
  4. wymienić dowolną liczbę kart.

Na koniec tury dobierz karty, aby zawsze mieć na ręce początkową liczbę kart.
Kiedy w stosie dobierania zostanie ostatnia karta, potasuj stos kart odrzuconych i stwórz nowy stos dobierania.

Zakończenie Projektu

Aby zakończyć Projekt, musisz dołączyć do niego co najmniej 3 Członków Zespołu. Jednocześnie suma Story Pointów Członków Zespołu musi być wyższa niż suma Story Pointów Bugów zgłoszonych do tego Projektu.

Po zakończeniu Projektu zdobywasz punkt. Kartę Projektu razem z pozostałymi zagranymi na nią kartami Członków Zespołu i Bugów odłóż na stos kart odrzuconych.

Utrata Projektu

Utracisz prowadzony Projekt, jeśli zostaną do niego zgłoszone co najmniej 3 Bugi. Jednocześnie suma Story Pointów Bugów musi być wyższa niż suma Story Pointów kart Członków Zespołu na projekcie.

Po utracie Projektu, kartę Projektu razem z pozostałymi zagranymi na nią kartami odłóż na stos kart odrzuconych.

Wygrywa gracz, który jako pierwszy zakończy 3 Projekty.

Scroll to Top